aarsplanen_sv-thumb[32]

Är årsplanen för 2019 Pesudoarbete?

Vad betyder egentligen pseudo-arbete? Exempel på detta kan vara möten som inte leder till någonting. Det kan också vara att utarbeta årsrapporter och rapporter för att inte glömma de stora och visionära årsplanerna med många avsikter - som bara glöms bort när vardagen tränger sig på. Är årsplanen ett pseudoarbete? Ett nytt kalenderår i många[...]
paa-forkant-med-dine-marketingkampagner. faa overblik over opgaver med et digitalt aarsjul

Hur du ligger steget före med din kampanjplanering

För många marknadsföringsanställda kan det vara överväldigande att tänka på alla framtida marknadsföringsinitiativ. För att få en översikt över både de fasta årliga kampanjerna och mer spontana kampanjer krävs att du har en dynamisk digital lösning. Här tar vi upp hur man håller koll på planeringen av viktiga aktiviteter. När är nästa årliga kampanj? Vilka[...]
Thumbnail-4-nye-feature

4 Nya Plandisc-funktioner: Håll Bättre Koll På Ditt Schema

Överskådlighet och fokus är två väldigt viktiga nyckelord för Plandiscs utvecklare vad gäller vidareutveckling av den digitala årshjulet. När Plandiscs utvecklingsavdelning talar om att förfina produkten har de varit väldigt upptagna med att fokusera på att besvara användarnas behov. De 4 senaste funktionerna har till stor del bidragit till att planeringsverktyget har blivit än mer[...]
thumbnail-gdpr7

GDPR och löpande kontroller

Även om den 25 maj har kommit och gått så är GDPR-processen långt ifrån över. GDPR är en löpande process som fortsätter år efter år. Dataskyddsdirektivet kräver att både små och stora företag och organisationer lever upp till dess dataskyddsregleringar. Företaget kan ha en fördel av att sätt upp ett företagsprotokoll som säkrar hanteringen av personliga[...]
thumbnail-gdpr

Enkel hantering av GDPR-processer med et årshjul

För organisationer räcker det inte med att veta vad som ska göras för att man ska nå upp till och fortsätta leva upp till GDPR-krav. Man måste även skapa en tydlig bild av vem som gör vad och när de ska göra det. Allt bör vara schemalagt på rätt sätt för att se till att[...]