Översikt över det akademiska
året med årshjulet

Översikt över det akademiska året med årshjulet

Översikt över det akademiska året med årshjulet

Visualisera den akademiska rytmen i ett årshjul

Det är mycket som ska falla på plats för att en utbildningsinstitution, högskola som universitet, komvux som folkhögskola, ska fungera optimalt. Fakulteter och avdelningar ska fungera sida vid sida, lokalet ska bokas, klasser fördelas, lärare bokas in och examinationer planläggas, bara för att nämna en del av det. Genom att samla alla aktiviteter i en tydlig och lättåtkomlig översikt, kan såväl lärare som studenter få ett mer överskådligt akademiskt år.

cta swedish

Mallar för universitet & högskolor

Template

Administration

Den här mallen kan skapa en överblick över aktiviteter och möten inom instutionen. Årshjulet består av tre ringar: Administration, utbildningsrapporter och studentaktiviteter.

Template

På tvärs över terminer

Den här mallen visualiserar aktiviteter under olika terminer för ett utbildnings­program. Årshjulet har fyra ringar: Termin 1-2, termin 3-4, termin 5-6, samt en för lovdagar.

Template

Synka med Outlook

Denna mall synkar planeringen från Outlook med aktiviteter under det akademiska året. Årshjulet har fyra ringar: Inskolning, mellansteg, utskolning och lov.

Template

Administration

Den här mallen kan skapa en överblick över aktiviteter och möten inom instutionen. Årshjulet består av tre ringar: Administration, utbildningsrapporter och studentaktiviteter.

Template

På tvärs över terminer

Den här mallen visualiserar aktiviteter under olika terminer för ett utbildnings­program. Årshjulet har fyra ringar: Termin 1-2, termin 3-4, termin 5-6, samt en för lovdagar.

Template

Synka med Outlook

Denna mall synkar planeringen från Outlook med aktiviteter under det akademiska året. Årshjulet har fyra ringar: Inskolning, mellansteg, utskolning och lov.

cta swedish
user statistic