Mallar för årshjulet

Välj bland våra mallar

Med våra mallar och kommer du snabbt igång med ditt årshjul! När du loggar in på Plandisc får du tillgång till Mallcentret, med massor av olika mallar. Alla kan naturligtvis ändras och anpassas för att möta dina specifika behov. Vi har mallar för flera olika branscher och avdelningar, som t.ex. skolor, föreningar, marknadsföringsavdelningar, HR, styrelser och ekonomiavdelningar. Alla kännetecknas av att de följer en periodisk planeringsprocess, så att det blir både enkelt och lukrativt att visualisera året i ditt årshjul.

Välj bland våra mallar

Med mallar tar det bara ett par minuter att skapa ett interaktivt årshjul.

När du skapar ett konto och loggar in på Plandisc får du tillgång till Mallcentret. Där kan du välja en mall och anpassa den efter dina behov. Plandisc används i din webb­läsare, så du ska inte ladda ner eller installera något.

Det finns massor av olika mallar att välja mellan, som har tagits fram för olika branscher, arbetsuppgifter och roller. Årshjulet används bl.a. inom:

  • Kommuner och större verksamheter
  • Skolor och utbildningsinstitutioner
  • Organisationer, föreningar och klubbar
  • Marknadsföring och kommunikation
  • HR-avdelningar och styrelser
  • Finans och administration

Skapa ett årshjul på egen hand eller tillsammans med andra. Med Plandisc kan du samla hela årets planer i en översikt och förbättra det interna samarbetet.

Mallar för skolor

Template

Skoladministration

Med denna mall kan du administrera skolaktiviteter på tvärs över årskurser. Årshjulet har fyra ringar: Åk. 1-3, 4-6, 7-9, samt en som visar lov och evenemang.

Template

Kursplaner

Denna mall visualiserar ett fysikschema för åk. 8. Årshjulet har tre ringar: En årlig ämnesplanering, teman att repetera, samt inlämningar och prov.

Template

Lärarkalendrar

Många lärare har mer än en klass som de ska planera för; det här är mallen för dem. Årshjulet har tre ringar: Aktiviteter på skolan, åk. 8 och åk. 9.

Template

Skoladministration

Med denna mall kan du administrera skolaktiviteter på tvärs över årskurser. Årshjulet har fyra ringar: Åk. 1-3, 4-6, 7-9, samt en som visar lov och evenemang.

Template

Kursplaner

Denna mall visualiserar ett fysikschema för åk. 8. Årshjulet har tre ringar: En årlig ämnesplanering, teman att repetera, samt inlämningar och prov.

Template

Lärarkalendrar

Många lärare har mer än en klass som de ska planera för; det här är mallen för dem. Årshjulet har tre ringar: Aktiviteter på skolan, åk. 8 och åk. 9.

Mallar för organisationer

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre olika avdelningar inom ett företag. Årshjulet består av ringarna marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

årshjul

Företagsrytm

Den här mallen visualiserar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

Avdelningar

Även denna mall visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre avdelningar. Årshjulet består av tre ringar: HR, finans och marketing.

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre olika avdelningar inom ett företag. Årshjulet består av ringarna marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

årshjul

Företagsrytm

Den här mallen visualiserar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

Avdelningar

Även denna mall visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre avdelningar. Årshjulet består av tre ringar: HR, finans och marketing.

Mallar för marknadsföring

Template

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att hålla kolla på innehållet ni skapar. Årshjulet består av fyra ringar: Kampanjer, digital marketing, tryckt media, samt content.

Skabelon marketingplan årshjul

Landbaserad marknadsföring

Den här mallen visar marknadsförings- aktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar, en för varje land: Sverige, Norge och Danmark.

Skabelon marketingplan årshjul

Kanaler och kampanjer

Denna mall visualiserar övergripande kampanjer i olika kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring, samt tryckta medier.

Template

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att hålla kolla på innehållet ni skapar. Årshjulet består av fyra ringar: Kampanjer, digital marketing, tryckt media, samt content.

Skabelon marketingplan årshjul

Landbaserad marknadsföring

Den här mallen visar marknadsförings- aktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar, en för varje land: Sverige, Norge och Danmark.

Skabelon marketingplan årshjul

Kanaler och kampanjer

Denna mall visualiserar övergripande kampanjer i olika kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring, samt tryckta medier.

Mallar för föreningar

Template

Klubbaktiviteter

Denna mall är perfekt för såväl tränare som föreningsmedlemmar. Årshjulet har fyra ringar: Teammöten, aktiviteter, tävlingar och träning.

Template

Klubbadministration

Den här mallen visar områden som du behöver hålla reda på när du administrerar en förening. Årshjulet har fyra ringar: Styrelsemöten, verksamhetsplanering, underhåll och medlemsrekrytering.

Template

Klubbledning

Den här mallen illustrerar olika områden som klubbledning normalt ansvarar för. Årshjulet består av ringarna administration, ekonomi, aktiviteter och material, samt styrelsen.

Template

Klubbaktiviteter

Denna mall är idealisk för tränare och medlemmar. Årshjulet har fyra ringar: Lagmöten, aktiviteter, tävlingar och träning.

Template

Klubbadministration

Den här mallen visar områden som du behöver hålla reda på när du administrerar en förening. Årshjulet har fyra ringar: Styrelsemöten, verksamhetsplanering, underhåll och medlemsrekrytering.

Template

Klubbledning

Den här mallen illustrerar olika områden som klubbledning normalt ansvarar för. Årshjulet består av ringarna administration, ekonomi, aktiviteter och material, samt styrelsen.

Mallar för HR-avdelningen

Template

HR-avdelningen

Den här mallen visualiserar olika uppgifter inom en personal- eller HR-avdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention / Utveckling, Operativ HR och HR internt.

Template

HR-aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom personalavdelningen. Årshjulet har tre ringar: Utveckling, Semestrar och ledighet, samt rekrytering.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna HR, finans och marketing.

Template

Personalavdelningen

Denna mall visualiserar olika uppgifter inom en personalavdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention – utveckling, operativ HR och intern HR.

Template

HR-aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom personalavdelningen. Årshjulet har tre ringar: Utveckling, Semestrar och ledighet, samt rekrytering.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna HR, finans och marketing.

Mallar för styrelsen

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesplanering.

Template

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder och internt i verksamheten.

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesplanering.

Template

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

GDPR

Den här mallen innehåller olika deadlines och uppgifter avseende GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder och internt i företaget.

Andra mallar

Skabelon marketingplan årshjul

Liturgisk kalender

Den här mallen är en liturgisk kalender som är mycket användbar för präster, kyrkoherdar och kyrkoadministratörer. Årshjulet följer det liturgiska färgschemat.

Template

Kvalitetssäkring

Den här mallen visar uppgifter och möten i samband med kvalitetssäkring på ett högstadium. Årshjulet består av tre ringar: Personal, skoladministration och skolstyrelse.

årshjul

Helgdagar

Den här mallen ger dig en enkel översikt över årets helgperioder.

Skabelon marketingplan årshjul

Liturgisk kalender

Den här mallen är en liturgisk kalender som är mycket användbar för präster, kyrkoherdar och kyrkoadministratörer. Årshjulet följer det liturgiska färgschemat.

Template

Kvalitetssäkring

Den här mallen visar uppgifter och möten i samband med kvalitetssäkring på ett högstadium. Årshjulet består av tre ringar: Personal, skoladministration och skolstyrelse.

årshjul

Helgdagar

Den här mallen ger dig en enkel översikt över årets helgperioder.

Template

Cyklisk process

Aktivitetsdisken används för att visualisera en cyklisk process eller modell. Den här mallen visar en cyklisk process med 5 steg.

årshjul_skabelon

Färger 1

Denna mall är helt enkelt en kombination av färger. Årshjulet består av röda, gula och blå ringar.

Template

Färger 2

Denna mall är helt enkelt en kombination av färger. Årshjulet består av blå, gula och gröna ringar.

Template

Cyklisk process

Aktivitetsdisken används för att visualisera en cyklisk process eller modell. Den här mallen visar en cyklisk process med 5 steg.

årshjul_skabelon

Färger 1

Denna mall är helt enkelt en kombination av färger. Årshjulet består av röda, gula och blå ringar.

Template

Färger 2

Denna mall är helt enkelt en kombination av färger. Årshjulet består av blå, gula och gröna ringar.

user statistic