En årshjul-mall är genvägen till framgångsrikt samarbete

Den rette skabelon til din årsplan findes her

Effektiv planering är A och O för en välfungerande verksamhet; den ser till att medarbetarna vet vad de ska fokusera på när. Men för att få till en överskådlig årsplan måste du först hitta det perfekta formatet, en process som lätt blir både omfattande och komplicerad. Många har därför en tendens att köra på i gamla invanda mönster och fortsätta använda de planeringsprogram, mallar och verktyg de redan känner till, trots att dessa inte fungerar optimalt eller ger den önskade överblicken. Men planering handlar ju om så mycket mer än att bara lägga in aktiviteter i kalendern.

Varje organisation har sin egen rytm, mål och värderingar som ska vägas in i planeringen och genomförandet av aktiviteterna. Den cirkulära översikten som Plandisc erbjuder innebär att du kan se alla planer i en bild. Samtidigt kan du göra en tydlig uppdelning av olika aktiviteter, vilket ger ännu bättre överblick.

Spara tid med en årshjul-mall

För att det ska gå fortare att sätta upp din plandisc, rekommenderar vi att Business- och Enterprise-användare utgår från en årsplanering-mall. Mallarna är framtagna för att passa olika typer av organisationer, allt från HR och styrelser, till skolor och kyrkor. Du hittar mallar som är uppdelade efter avdelningar, projekt, årskurser, länder, osv., så det är bara att välja den som passar bäst till din arbetsplats.

Du kan fortfarande lägga till ringar från andra plandiscar, även om du använder en årshjul-mall. Därmed kan du hålla koll på alla planer, samt undvika irriterande dubbelbokningar och tröttsamma över­bokningar. Mallarna är nämligen hundra procent anpassningsbara, vilket innebär att färgerna, ringarnas namn, datum­visningen, etc. kan ändras efter dina behov och önskemål. Med andra ord har du precis lika stor frihet som när du bygger din plandisc från grunden, men du sparar tid genom att välja den årshjul-mall som ligger närmast ditt önskade slutresultat.

animated plandisc

En annan fördel med att gå igenom utbudet av mallar för årshjul, är att du kan hämta inspiration från dem. Årsplanering kan göras på många olika sätt och ibland är det svårt att föreställa sig hur allt ska få plats i en sammanställning. I alla fall utan att det blir rörigt. Genom att titta igenom ett brett urval av årshjul-mallar kan du få en idé om vilka element du vill ska ingå i din plandisc. Du börjar alltså planera ditt eget årshjul redan i inspirationsfasen.

Spara tid med mallar till årsplanen

För att det ska gå fortare att sätta upp din plandisc, rekommenderar vi att Business- och Enterprise-användare utgår från en årsplanering-mall. Mallarna är framtagna för att passa olika typer av organisationer, allt från HR och styrelser, till skolor och kyrkor. Du hittar mallar som är uppdelade efter avdelningar, projekt, årskurser, länder, osv., så det är bara att välja den som passar bäst till din arbetsplats.

animated plandisc

Du kan fortfarande lägga till ringar från andra plandiscar, även om du använder en årshjul-mall. Därmed kan du hålla koll på alla planer, samt undvika irriterande dubbelbokningar och tröttsamma över­bokningar. Mallarna är nämligen hundra procent anpassningsbara, vilket innebär att färgerna, ringarnas namn, datum­visningen, etc. kan ändras efter dina behov och önskemål. Med andra ord har du precis lika stor frihet som när du bygger din plandisc från grunden, men du sparar tid genom att välja den årshjul-mall som ligger närmast ditt önskade slutresultat.

En annan fördel med att gå igenom utbudet av mallar för årshjul, är att du kan hämta inspiration från dem. Årsplanering kan göras på många olika sätt och ibland är det svårt att föreställa sig hur allt ska få plats i en sammanställning. I alla fall utan att det blir rörigt. Genom att titta igenom ett brett urval av årshjul-mallar kan du få en idé om vilka element du vill ska ingå i din plandisc. Du börjar alltså planera ditt eget årshjul redan i inspirationsfasen.

samarbete animation

Dela översikten med dina kollegor

När du har satt ihop en årsplan som ger full överblick över kommande planer, kan du snabbt och enkelt dela den med dina kollegor. Du kan till exempel inkorporera årshjulet i en PowerPoint-presentation eller bädda in det i MS Teams. Har du tidigare gjort upp planer i Excel kan du dessutom importera dem till ditt årshjul därifrån. Möjligheten att dela plandiscar, både mellan kollegor och över avdelningsgränser, kan bidra till att öka transparensen på arbetsplatsen. Vi rekommenderar dessutom att ni använder etiketter och färg­koordinering för att gruppera aktiviteterna, eftersom det ger en ännu mer visuell och tydlig översikt.

Lycka till med din årsplanering!

samarbete animation

Dela översikten med dina kollegor

När du har satt ihop en årsplan som ger full överblick över kommande planer, kan du snabbt och enkelt dela den med dina kollegor. Du kan till exempel inkorporera årshjulet i en PowerPoint-presentation eller bädda in det i MS Teams. Har du tidigare gjort upp planer i Excel kan du dessutom importera dem till ditt årshjul därifrån. Möjligheten att dela plandiscar, både mellan kollegor och över avdelningsgränser, kan bidra till att öka transparensen på arbetsplatsen. Vi rekommenderar dessutom att ni använder etiketter och färg­koordinering för att gruppera aktiviteterna, eftersom det ger en ännu mer visuell och tydlig översikt.

Lycka till med din årsplanering!

cta below banner