Årshjulet med Outlook-kalendern

Outlook-kalendern och årshjulet

Microsoft har några av världens mest använda verktyg, som skapar ett stort mervärde för många användare. Därför har vi sett till att du nu kan synkronisera Outlook-kalendern med ditt digitala årshjul. Detta ger dig en samlad överblick över aktiviteterna och optimerar samtidigt planeringsprocessen. Du behöver nämligen bara lägga in mötet eller aktiviteten i en enda kalender.

Synkronisera Outlook med årshjulet

Många möten och övergripande strategiska planer upprepas varje år och resten av planeringen måste passa med dessa. Synkroniseras Outlook-kalendern med årshjulet kan man med några klick se Outlookplaneringen i Plandisc. Då kan även alla andra med åtkomst till årshjulet få översikt över den samlade planeringen. Det undviker överlappande aktiviteter och missförstånd.

Ledningen kan exempelvis använda årshjulet som en plattform för att kommunicera möten eller events från Outlook-kalendern till medarbetare och avdelningar. Det skapar snabbt ett samspel mellan dagsplaneringen och den övergripande årsplaneringen.

Outlook-kalendern kan kopplas till årshjulet

Effektivisera med Outlook-kalendern och årshjulet

Genom att synkronisera de två plattformarna med varandra skapas även inriktning. Det förhindrar de ökända flaskhalsar som ofta förekommer inom organisationer. Årshjulet kan nämligen användas för att kommunicera Outlookplaneringen och skapa transparens mellan avdelningar, när planeringen för varje enskild avdelning och den gemensamma enkelt kan nås av alla. Synkroniseringen gör det dessutom möjligt för medarbetare att logga in från mobilen och få tillgång till den gemensamma planeringen.

Så fungerar det

Lägg till ditt Microsoft-konto till Plandisc för att sätta upp en tvåvägssynkronisering med Outlook. Dina inloggningsuppgifter är säkra och sparas inte i verktyget. Inloggning ser till att en nyckel sätts upp mellan de två kalendrarna. Därefter kan du se dina synkroniserade årshjul och ringar under ”Mina kalendrar” i din Outlook-kalender. Oavsett vilken kalender du planerar i, så kommer aktiviteterna visas i den andra automatiskt. Se mer i videon här intill.

Använd årshjulet med Microsoft

Förutom att synkronisera med Outlook är det också möjligt att spara årshjul i Sharepoint och Teams. Därmen kan alla som arbetar inom organisationen eller skolan enkel få tillgång till årshjulet. Att dela en plandisc förenklar synergier inom organisationen, eftersom alla berörda parter får tillgång till planeringen. När fördämningar bryts ned blir samarbetet mer effektivt.

Prova Plandisc och se hur det fungerar med Outlook-kalendern