Årshjulet med Outlook

Microsoft har några av världens mest använda verktyg och de skapar ett stort mervärde för många användare. Därför har vi sett till att du nu kan synkronisera Outlookkalendern med ditt digitala årshjul. Detta ger dig en samlad överblick över aktiviteterna och optimerar samtidigt planeringsprocessen eftersom du bara behöver lägga in mötet eller aktiviteten i en enda kalender.

Synkronisera Outlook med årshjulet

Med möten och övergripande strategiska planer som upprepas år efter år måste man försäkra sig om att planeringen passar i förhållande till dessa. Genom att synkronisera Outlookkalendern med årshjulet kan man med ett par klick se Outlookplaneringen i årshjulet. Därmed kan även alla andra med åtkomst till årshjulet få en översikt över den samlade planeringen och undvika överlappande aktiviteter eller missförstånd.

Exempelvis kan ledningen använda årshjulet som en plattform för att kommunicera ut möten eller events från Outlookkalendern till övriga medarbetare och avdelningar. På så sätt skapas det snabbt ett samspel mellan dagsplaneringen och den övergripande årsplaneringen

Genom att synkronisera de två plattformarna med varandra skapar man även inriktning och förhindrar de ökända fördämningarna som ofta förekommer inom organisationer. Man kan nämligen använda årshjulet för att kommunicera ut Outlookplaneringen och därmed skapa större transparens mellan olika avdelningar – eftersom planeringen för varje enskild avdelning samt den gemensamma nås enkelt av alla. Därutöver möjliggör synkroniseringen det för medarbetare att logga in från mobilen och få tillgång till den gemensamma planeringen.

Så fungerar det

Du hittar vårt Outlooktillägg i Microsofts App Store. Det fungerar på så sätt att du i Outlookkalendern kan se dina synkroniserade årshjul och ringar under ”Mina kalendrar”. Där väljer du årshjulet och ringen som den önskade aktiviteten eller mötet ska överföras till. Kolla videon och se hur enkelt du kan synkronisera Outlookkalendern med ditt årshjul från Plandisc.

Använd årshjulet med Microsoft

Förutom att synkronisera med Outlook är det också möjligt att spara årshjul i Sharepoint och Teams och ge alla som arbetar inom organisationen eller skolan enkel tillgång till det. Att dela årshjulet förenklar synergier inom organisationen eftersom alla berörda parter får tillgång till planeringen och fördämningar bryts ned.

prova digitalt årshjul gratis