Årshjulet skapar översikt inom kyrkan

Årshjulet skapar översikt inom kyrkan

Årshjulet skapar översikt inom kyrkan

Kyrkoåret kan också planeras med Plandisc

Kyrkan är en stor organisation med många fastlagda liturgiska datum. Lägg till lokala evenemang, händelser, insamlingar, etc. så får du en ganska komplicerad planeringsprocess. Plandisc kan ge överblick och dela upp planerna i olika ringar, samtidigt som allt samlas i en bild.

user statistic