Vi är Plandisc

Plandisc är världens första digitala årshjul. Det är enkelt, visuellt, delbart och interaktivt. Ett årshjul från Plandisc är idealiskt för att visualisera verksamhetsrytmen och därigenom skapa en högre nivå av insyn i organisationen. Fördelen med en bättre insyn är att den bryter ner outtalade flaskhalsar som många organisationer kämpar mot.

Innovation

Vi är ett användarstyrt, innovativt företag. Vi lyssnar på användarnas synpunkter och strävar efter att förbättra vårt årshjul – därmed kan vi ge dig de bästa visuella lösningarna för den årliga strategisk planering och ständigt berika vår lösning med nya funktioner.

Plandisc grundades i Danmark. Plandisc utvecklades ursprungligen som ett planeringsverktyg för skolor. Men kort efter lanseringen började organisationer från alla typer av branscher registrera sig för verktyget. Därför har vi fortsatt att förnya verktyget och dess funktioner för att det ska fungera med många olika typer av organisationer.

Vårt uppdrag? Vi skulle vilja säga ”rädda världen från den ständigt växande kampen med så mycket att göra och så lite tid.” Dessvärre har vi inte hittat en lösning som ger dig fler timmar per dygn… Men vi vill bespara våra kunder från onödig resursanvändning för planering och därmed låta dem fokusera på deras huvudmål.

circular calendar
c65efd25-eaa6-4469-b9c2-05db61625fa7
stockholms stad logo
svensk simidrott logo
rockwool logo
göteborgs universitet logo
aarshjul til organisationer