Et årshjul nyttig for mange ulike bransjer…

Mange bransjer kan dra nytte av å lage et årshjul som gir full oversikt over planleggingen. Plandisc er perfekt for blant annet skoler, foreninger, markedsavdelinger, styret, HR og visualisering av årsplanen.

users and industries

50.000+ Users

in 20+ Countries

9 Languages

600+ Enterprise

Subscribers are active

20+ Industries