Med et årshjul fra Plandisc får du:

Et årshjul til strategisk planlegging i f.eks. ledergruppen, styret eller foreningen - samt en rekke maler til et årshjul
Overblikk

En årsplan gir deg oversikt over organisasjonens sykliske aktiviteter

Publisere ditt årshjul

Din årsplan fra Plandisc kan deles på dit intranett, hjemmeside eller liknende

Mal

Her kan du finne en mal til et årshjul eller oppbygge dit eget årshjul

Vedheft filer

Du kan vedheftet filer, som excel, word m.fl. til dit årshjul fra Plandisc

Uttalelse

Rul med på bølgen

users and industries

50.000+ Users in 20+ Countries

50.000+ Users

in 20+ Countries

9 Languages

9 Languages

600+ Enterprise

600+ Enterprise

Subscribers are active

20+ Industries

20+ Industries

Embed code

om Plandisc

Med en årsplan fra Plandisc får du et verktøy til at skape bedre overblikk. Her finner du likeså en
Med en årsplan fra Plandisc får du et verktøy til at skape bedre overblikk

Et årshjul kan både beskrive årets oppgaver for en del av organisasjonen, for eksempel styret eller ledergruppen, og årshjulet kan beskrive en avgrenset funksjon i organisasjonen, for eksempel budsjett- og økonomistyringsfunksjonen.

Årshjulet rommer de vesentligste aktiviteter og hovedtemaer innenfor de enkelte områder. Der kan således beskrives en rekke årshjul, som i en vis grad griper inn i hverandre og er avhengige av hverandre.

Mange organisasjoner etterspør erfaringer på tvers i organisasjonen. Det å kjenne hverandres årssyklus er en enkel måte å utveksle erfaringer og finne inspirasjon.

Vi anbefaler derfor å få utarbeidet årshjul på de områder, hvor der er en form for syklisk aktivitet og dermed sikre sammenheng med øvrige forhold i organisasjonen. Oppbygning av årsplanen kan ta utgangspunkt i en av våre mange maler.

Du finner våre maler til ditt årshjul, når du er logget inn

  • Planlegging

  • Mal

  • Vedheft filer

  • Overblikk