Nyttig for mange bransjer..

Mange bransjer kan dra nytte av å lage et årshjul som gir full oversikt over avdelingene. Plandisc er perfekt for blant annet skoler, foreninger, markedsavdelinger, styret og personalavdelingene.

users and industries

50.000+ Users

in 20+ Countries

9 Languages

600+ Enterprise

Subscribers are active

20+ Industries

om Plandisc

Med en årsplan fra Plandisc får du et verktøy til at skape bedre overblikk. Her finner du likeså en
Med en årsplan fra Plandisc får du et verktøy til at skape bedre overblikk

Et årshjul kan både beskrive årets oppgaver for en del av organisasjonen, for eksempel styret eller ledergruppen, og årshjulet kan beskrive en avgrenset funksjon i organisasjonen, for eksempel budsjett- og økonomistyringsfunksjonen.

Årshjulet rommer de vesentligste aktiviteter og hovedtemaer innenfor de enkelte områder. Der kan således beskrives en rekke årshjul, som i en vis grad griper inn i hverandre og er avhengige av hverandre.

Mange organisasjoner etterspør erfaringer på tvers i organisasjonen. Det å kjenne hverandres årssyklus er en enkel måte å utveksle erfaringer og finne inspirasjon.

Vi anbefaler derfor å få utarbeidet årshjul på de områder, hvor der er en form for syklisk aktivitet og dermed sikre sammenheng med øvrige forhold i organisasjonen. Oppbygning av årsplanen kan ta utgangspunkt i en av våre mange maler.

Du finner våre maler til ditt årshjul, når du er logget inn

  • Planlegging

  • Maler

  • Kombiner med Outlook

  • Få oversikt