Integritetspolicy

Genom att använda den här webbplatsen, www.plandisc.com, inklusive https://create.plandisc.com/ accepterar du att Plandisc ApS behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Plandisc respekterar alla önskemål om hemlighållande av personuppgifter som uppges online och vi är uppmärksamma på behovet av lämpligt skydd och godtagbar behandling av alla personuppgifter vi erhåller.

Plandisc A/S, Grimhøjvej 6, DK-8220 Brabrand, Danmark, CVR-nr 37204854, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som omfattas av denna integritetspolicy.

Om du inte accepterar integritetspolicyn ombeds du att inte använda den här webbplatsen.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter/personligt identifierbar information omfattar all information om en person inklusive – men inte begränsat till – namn, ålder, kön, adress och e-postadress.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Som regel kan du få åtkomst till webbplatsen utan att berätta för oss vem du är eller i övrigt ge oss personuppgifter om dig själv. I följande fall behandlar Plandisc emellertid vissa personuppgifter om dig:

Skapande och administration av konto
För att kunna skapa och administrera ditt konto samlar vi in och behandlar vi vissa uppgifter om dig, inklusive ditt namn och din e-postadress, när du skapar ett konto. Om du köper ett abonnemang prenumeration behandlar vi också uppgifter om din betalning.

Kundservice/support
För att kunna behandla och besvara dina frågor samlar vi in och behandlar de personuppgifter du ger oss när du använder vår chatt, ger oss återkoppling och i samband med annan kommunikation.

Användning av Plandiscs planeringsverktyg
Om en användare uppger personuppgifter – t.ex. namn – i planeringsverktyget lagrar Plandisc dessa personuppgifter på kundens vägnar. Plandisc kontrollerar inte regelbundet vilka personuppgifter som eventuellt införs i systemet och det är kundens ansvar att personuppgifterna kan uppges lagligt i planeringsverktyget. Plandisc uppmanar till att användningen av särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) begränsas.

I den utsträckning det har ingåtts ett personuppgiftsbiträdesavtal (relevant för företagskunder) behandlar vi eventuella personuppgifter som införs i planeringsverktyget i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet.

Förbättring av vår webbplats
För att vidareutveckla och förbättra Plandiscs webbplats för vi statistik över och analyserar hur användarna använder webbplatsen. Vi gör detta genom att använda cookies som samlar in information om vilka sidor och webbläsare våra kunder använder mest, samt information om användarnas IP-adresser. Du kan läsa om cookies här.

Vårt nyhetsbrev – uppdatering
I samband med din registrering och vår administration av våra nyhetsbrev samlar vi in och behandlar dina kontaktuppgifter, inklusive ditt namn och din e-postadress.

Rättsliga krav
Förutom ovanstående behandling av dina personuppgifter använder och lagrar vi dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga krav, till exempel bokföringsregler.

Användning av personuppgiftsbiträden
Dina personuppgifter kan komma att överlämnas till externa samarbetspartner (personuppgiftsbiträden) som behandlar uppgifterna på våra vägnar – till exempel i samband med utskick av våra nyhetsbrev till dig eller lagring av dina personuppgifter.

Följande personuppgiftsbiträde(n) hanterar och/eller lagrar dina personuppgifter i länder utanför EU/EES:

Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) lagrar personuppgifter på servrar i USA. Du kan avaktivera cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rättslig grund för insamling och användning av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter i samband med skapandet och administrationen av ditt konto baseras på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info@plandisc.com. Du skal dock vara uppmärksam på att ditt konto i sådana fall inte längre kommer att fungera.

Behandlingen av dina personuppgifter i samband med kundservice/support, utskick av nyhetsbrev till dig samt förbättring av vår webbplats baseras på vårt legitima intresse att tillhandahålla dessa tjänster.

Behandling av dina personuppgifter till följd av rättsliga krav baseras på våra rättsliga förpliktelser.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att raderas när vi inte längre behöver dem och vi inte längre är skyldiga enligt lag att lagra dem.

Om du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev kommer vi att automatiskt radera alla uppgifter som vi inte är skyldiga att lagra enligt lag.

Dina rättigheter
Du har rätt att få insyn i de personuppgifter vi har registrerat om dig samt syftet med detta. Om du begär insyn får du en kopia av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade eller korrigerade eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Dessutom kan du i vissa fall ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive när det gäller personuppgifter som behandlas i direktmarknadsföringssyfte, inklusive profilering.

I den utsträckning som Plandisc – baserat på ditt samtycke – utför automatisk behandling av personuppgifter som lämnats in av dig, har du rätt att begära att en kopia av dina personuppgifter skickas till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill utöva dina rättigheter eller har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Plandisc på info@plandisc.com. Du kan också lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.