Årshjulet skapar överblick över marknadsföringen

Årshjulet skapar överblick över marknadsföringen

Årshjulet skapar överblick över marknadsföringen

Kan marknadsföring planeras i Plandisc? Självklart!

Marknadsföringsavdelningen är nog van vid att arbeta med årshjul. Men, är ert årshjul runt och ger en översikt över hela året i ett blickfång? Om inte bör ni kolla in det digitala årshjulet från Plandisc. Marknadsföring innefattar ofta många olika kanaler och ofta återkommande kampanjer. Med en marketing calendar som ger full översikt över hela årets uppgifter, kampanjer och tilltag, blir marknadsföringsavdelningens arbete betydligt mera effektivt.

Plandisc besöker Løgismose

En delikatessförhandlare med vida spridd marknadsföring

cta swedish

Mallar för marknadsföring

Template

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att hålla kolla på innehållet ni skapar. Årshjulet består av fyra ringar: Kampanjer, digital marketing, tryckt media, samt content.

Skabelon marketingplan årshjul

Landbaserad marknadsföring

Den här mallen visar marknadsföringsaktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar: Danmark, Norge och Sverige.

Skabelon marketingplan årshjul

Kanaler och kampanjer

Här är en mall som visualiserar övergripande kampanjer och kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring och tryckta medier.

Template

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att hålla kolla på innehållet ni skapar. Årshjulet består av fyra ringar: Kampanjer, digital marketing, tryckt media, samt content.

Skabelon marketingplan årshjul

Landbaserad marknadsföring

Den här mallen visar marknadsföringsaktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar: Danmark, Norge och Sverige.

Skabelon marketingplan årshjul

Kanaler och kampanjer

Här är en mall som visualiserar övergripande kampanjer och kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring och tryckta medier.

user statistic