Årshjulet skapar överblick inom personalavdelningen

Årshjulet skapar överblick inom personalavdelningen

Årshjulet skapar överblick inom personalavdelningen

Ett HR årshjul gör arbetet mer effektivt

HR-avdelningen har mycket på sitt bord. Onboarding, rekrytering, kompetens- och ledarskapsutveckling, rådgivning i olika frågor på flera nivåer, processutveckling, med mera. Det är ett komplext arbete som lätt blir oöverskådligt. Med ett HR årshjul från Plandisc kan det hela samlas i en överblick. Årshjulet kan delas upp i olika områden, sorteras med färgkoder och etiketter, filtreras för att få fram den översikt som eftersträvas och sedan delas med dem som behöver ta del av informationen. Även delningen kan anpassas, så att olika mottagare ser det som är relevant för dem.

Mallar för personalavdelningen

Template

HR-avdelningen

Denna mall visualiserar olika uppgifter inom en HRavdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention / Utveckling, Operativ HR och HR internt.

Template

HR aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom HR-avdelningen. Årshjulet har tre ringar: Retention / Utveckling, Semestrar & Ledigheter, samt Rekrytering.

Template

Avdelningar

Här är en mall som visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna HR, Finans och Marketing.

Template

HR-avdelningen

Denna mall visualiserar olika uppgifter inom en HRavdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention / Utveckling, Operativ HR och HR internt.

Template

HR aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom HR-avdelningen. Årshjulet har tre ringar: Retention / Utveckling, Semestrar & Ledigheter, samt Rekrytering.

Template

Avdelningar

Här är en mall som visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna HR, Finans och Marketing.

user statistic