En samlad översikt över rekommendationer för styrelsens arbetsplanering

board-of-directors-strategic-planning

Har du nyligen blivit styrelsemedlem eller fått en ny roll inom styrelsen? Du är kanske mycket erfaren och därför intresserad av en översikt med rekommendationer från relevanta personer och yrkesgrupper? Då har du landat på rätt plats. Här presenterar vi en del tips som vi har samlat in från erfarna personer och arbetsgrupper inom området.

En nära förankring mellan strategin och arbetsplanen / årshjulet

Forumet för offentliga styrelser, ”Dagens Dagsorden”, pekar tydligt på strategins betydelse vid alla aspekter av planeringen.
I deras artikel ”Styrelsens årshjul” avhandlar de tre olika skäl för att använda årshjulet för planering under årets gång.

 

Här belyser de hur strategiutvecklingen ska ingå direkt i årsplanen. Det är nämligen särskilt i denna som man kan skapa värde. Utvecklingsuppgifter som relaterar till strategin förbigås i många fall och därmed utnyttjas inte den fulla potentialen.

strategy-puzzle-2

Per Jørgen Foss är ekonomichef i Malorama-koncernen och delar med sig av smarta tips åt chefer och styrelser som utgår från hans egna erfarenheter från lednings- och styrelseposter. I artikeln ”Hur sammansätter du en kompetent ledning?” understryker han t.ex. att kontrollområdet måste stödjas av en tydlig strategi.

 

Enligt Per Jørgen Foss är «strategisk kompetens» det mest värdefulla för en styrelse. På hans blogg hittar du mängder av tips och information om exempelvis strategier, styrelseansvar. riskhantering och mycket annet: https://perjorgenfoss.com/

Har du nyligen blivit styrelsemedlem eller fått en ny roll inom styrelsen? Du är kanske mycket erfaren och därför intresserad av en översikt med rekommendationer från relevanta personer och yrkesgrupper? Då har du landat på rätt plats. Här presenterar vi en del tips som vi har samlat in från erfarna personer och arbetsgrupper inom området.

En nära förankring mellan strategin och arbetsplanen / årshjulet

Forumet för offentliga styrelser, ”Dagens Dagsorden”, pekar tydligt på strategins betydelse vid alla aspekter av planeringen.
I deras artikel ”Styrelsens årshjul” avhandlar de tre olika skäl för att använda årshjulet för planering under årets gång.

Här belyser de hur strategiutvecklingen ska ingå direkt i årsplanen. Det är nämligen särskilt i denna som man kan skapa värde. Utvecklingsuppgifter som relaterar till strategin förbigås i många fall och därmed utnyttjas inte den fulla potentialen.

Per Jørgen Foss är ekonomichef i Malorama-koncernen och delar med sig av smarta tips åt chefer och styrelser som utgår från hans egna erfarenheter från lednings- och styrelseposter. I artikeln ”Hur sammansätter du en kompetent ledning?” understryker han t.ex. att kontrollområdet måste stödjas av en tydlig strategi.

Enligt Per Jørgen Foss är «strategisk kompetens» det mest värdefulla för en styrelse. På hans blogg hittar du mängder av tips och information om exempelvis strategier, styrelseansvar, riskhantering och mycket annat: https://perjorgenfoss.com/

strategy-puzzle-2

Rekommendationer för arbetsplanens / årshjulets innehåll

Et årshjul kan være med til å støtte opp om verdiskapelsen i styret. Styret får en mulighet til å visualisere en prosess der oppgaver og mål blir gjennomført fortløpende, og nye tiltak kan få drivkraft fra den rytmen som skapes.

Årshjulets innehåll

Fasta uppgifter:

  • Lagstadgade uppgifter, däribland GDPR
  • Uppgifter för arbetsordningen
  • Löpande granskning

Utvecklingsuppgifter:

  • Strategiutveckling
  • Mål som utgår från aktuella situationer

Mötesplanering

Det rekommenderas att den vältänkta arbetsplanen implementeras i ett interaktivt verktyg som förenklar samordning och löpande anpassning av årsplanen.

 

Styrelsenätverket ASNET Board rekommenderar det digitala årshjulet som ett verktyg för att skapa bättre och mer friktionsfria arbetsförlopp. När processerna effektiviseras, får man mer tid för strategiarbete och sparring. Därför anser ASNET Board att det digitala årshjulet är ett viktigt element för värdeskapande arbete.

Det rekommenderas att den vältänkta arbetsplanen implementeras i ett interaktivt verktyg som förenklar samordning och löpande anpassning av årsplanen.

Styrelsenätverket ASNET Board rekommenderar det digitala årshjulet som ett verktyg för att skapa bättre och mer friktionsfria arbetsförlopp. När processerna effektiviseras, får man mer tid för strategiarbete och sparring. Därför anser ASNET Board att det digitala årshjulet är ett viktigt element för värdeskapande arbete.

Hvis du ikke har prøvd det digitale verktøyet, kan du prøve det her:

Prova Plandisc gratis i 30 dagar. årshjulet