Säkerhet och databehandlaravtal

Plandisc - dina personuppgifter, vårt ansvar

På Plandisc prioriterar vi omfattande dataskydd och kommer därför att följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som införs den 25 maj 2018.

I samarbete med jurister och externa konsulter implementerar vi nu protokoll för GDPR som kommer att vara färdiga innan den 25 maj 2018.

Syftet med GDPR är att användare av onlinetjänster ska kunna känna sig säkra när de lämnar ut personuppgifter till tredje part. Det förtroende som användarna av Plandisc visar oss genom att använda vår programvara är något vi tar väldigt seriöst på. Därför har vi redan från börjat fokuserat på att behandla personuppgifterna på ett säkert sätt. Vi välkomnar den nya dataskyddsförordningen som inför ett mer stabilt ramverk för detta.

GDPR - Dataprocessoravtal

Här kan du ladda ner vårt databehandlingsavtal:

 

Dataprocessing_gdpr_UK     GDPR_Subprocessor_ENG

SSL-kryptering

Vi prioriterar säkerheten mycket högt. Därför har vi valt att Microsoft ska fungera som värdtjänst för vår mjukvara. Microsoft har årtionden av erfarenhet av att bygga företagsapplikationer och driva några av världens största tjänster. Vi har använt deras erfarenhet för att implementera och ständigt öka medvetenheten kring säkerhet inom mjukvaruutveckling, driftkontroll och metoder för att motverka hot. Och tillsammans är allt nämnt nödvändigt för ett kraftfullt skydd av data i molnet. Microsoft utför regelbundna intrångstester för att förbättra säkerhetskontroller och säkerhetsprocesser inom området för värdtjänster.

GeoTrust QuickSSL Premium är ett domänvaliderat certifikat. Detta innebär att man vid utfärdandet av certifikatet validerar att innehavaren har kontroll över domänen. Krypteringsnivå: 128 / 256 bit

GeoTrust_logo

 

Läs mer om Microsoft Azure Security Policy här

yearplan