Årshjulet förenar
skolan

Årshjulet förenar
skolan

Årshjulet förenar
skolan

arrow-down

Kan ett årshjul göra skolan bättre? Utan tvekan!

Utifrån sett kan skolan te sig simpel: lärare ska utbilda elever. En utbildningsinstitution är dock betydligt mer komplicerad än så. Lektioner och examinationer ska planeras, lärarlag ska sättas ihop och samarbeta, föräldrar ska hållas informerade, betyg ska dokumenteras, politiska beslut efterlevas, etc. etc. etc. Vi tror att alla skolan kan fungera mer optimalt om den övergripande planeringen är tydlig och åtkomlig för alla inblandade.

Plandisc besöker Stefanshjemmet

En stor institution med många aktiviteter att hålla koll på

Mallar för skolor

Template

Skoladministration

Denna mall är för att administrera skolaktiviteter över årskurser. Årshjulet har tre ringar: Åk. 1-3, 4-6 och 7-9.

Template

Kursplaner

Denna mall visualiserar ett fysikschema för åk. 8. Årshjulet har fyra ringar: Teman, uppföljningsstudier, inlämningsuppgifter, prov och aktiviteter.

Template

Lärarkalendrar

Denna mall är för lärare med mer än en klass. Årshjulet har tre ringar: Skolaktiviteter, åk. 8 och 9.

Template

Skoladministration

Denna mall är för att administrera skolaktiviteter över årskurser. Årshjulet har tre ringar: Åk. 1-3, 4-6 och 7-9.

Template

Kursplaner

Denna mall visualiserar ett fysikschema för åk. 8. Årshjulet har fyra ringar: Teman, uppföljningsstudier, inlämningsuppgifter, prov och aktiviteter.

Template

Lärarkalendrar

Denna mall är för lärare med mer än en klass. Årshjulet har tre ringar: Skolaktiviteter, åk. 8 och 9.

user statistic

8 sprog

600+ Enterprise

abonnenter er aktive

50.000 brugere

i 20+ lande

20+ brancher

finder årshjulet nyttigt