Årshjulet förenar
skolan

Årshjulet förenar
skolan

Årshjulet förenar
skolan

Kan ett årshjul göra skolan bättre? Utan tvekan!

Utifrån sett kan skolan te sig simpel: lärare ska utbilda elever. En utbildningsinstitution är dock betydligt mer komplicerad än så. Lektioner och examinationer ska planeras, lärarlag ska sättas ihop och samarbeta, föräldrar ska hållas informerade, betyg ska dokumenteras, politiska beslut efterlevas, etc. etc. etc. Vi tror att alla skolan kan fungera mer optimalt om den övergripande planeringen är tydlig och åtkomlig för alla inblandade.

Plandisc besöker Stefanshjemmet

En stor institution med många aktiviteter att hålla koll på

cta swedish

Mallar för skolor

Template

Skoladministration

Denna mall administrerar skolaktiviteter över flera årskurser. Årshjulet har fyra ringar: Åk. 1-3, åk. 4-6, åk. 7-9, samt en för lov och specialaktiviteter.

Template

Kursplaner

Här är en mall som visualiserar årsplaneringen för ett ämne i åk. 8. Årshjulet har tre ringar: Fysik/kemi årsplanering, studera igen, samt inlämning och prov.

Template

Lärarkalendrar

Den här mallen kan användas av lärare som undervisar flera klasser. Årshjulet har tre ringar: Åk. 8, åk. 9, samt en för aktiviteter på skolan.

Template

Skoladministration

Denna mall administrerar skolaktiviteter över flera årskurser. Årshjulet har fyra ringar: Åk. 1-3, åk. 4-6, åk. 7-9, samt en för lov och specialaktiviteter.

Template

Kursplaner

Här är en mall som visualiserar årsplaneringen för ett ämne i åk. 8. Årshjulet har tre ringar: Fysik/kemi årsplanering, studera igen, samt inlämning och prov.

Template

Lärarkalendrar

Den här mallen kan användas av lärare som undervisar flera klasser. Årshjulet har tre ringar: Åk. 8, åk. 9, samt en för aktiviteter på skolan.

cta swedish
user statistic