Vad är ett årshjul?

Klar SoMe Strategi med årshjulet

I Skandinavien talar man ofta om årshjul. Men vad är ett årshjul, och varför ska du välja det över en vanlig kalender? Till att börja med planerar du dina aktiviteter i ett runt hjul, istället för i den klassiska linjära formen. Årshjulet kan spänna över perioder från 1-24 månader och är uppbyggt av flera ringar. Du väljer själv vad ringarna ska representera, till exempel olika avdelningar, projekt eller kampanjer, och planerar sedan in dina aktiviteter i dem.

Men varför skulle det vara smartare än en traditionell planeringskalender? Årshjulet samlar hela organisationens aktiviteter i en tydlig och visuell helhetsbild. Det gör det betydligt lättare att förutse stressiga perioder än när du enbart ser de möten som bokats in i din egen kalender.

När du får överblick över arbetsgången i andra avdelningar, och vet vilka projekt dina kollegor arbetar med, kan du lättare planera ditt arbete. Se vem som är tillgänglig när och schemalägga dina projekt när de passar in tidsmässigt.

Det finns många olika typer av årshjul, men vi rekommenderar att du väljer en digital version. Möjligheterna att anpassa planeringen allt eftersom är nämligen betydligt bättre med ett sådant. Vi vet alla att saker sällan går precis som det var tänkt, så det är en klar fördel att snabbt kunna planera om när något oförutsett inträffar.

Så vad är ett årshjul?

Ett årshjul är en form av softwareverktyg som används för att visualisera och administrera planering. Det hjälper dig schemalägga arbetsuppgifter, projekt, händelser och evenemang över en bestämd tidsperiod. Du får en digitaliserad version av ett klassiskt årshjul, som vanligtvis skrivs in i en kalender eller kanske ett Excel-ark. Ett digitalt årshjul skapar överblick över de aktiviteter som planerats in för det kommande året (eller den tidsperiod du har valt att visa) och samlar hela året i en överskådlig skärmbild.

Vad används ett årshjul till?

Ett årshjul visar året i ett runt format, vilket låter användarna att se hela årsplanen i en samlad överblick. Digitala versioner gör det även möjligt att lägga till, redigera och radera aktivieter och arbetsuppgifter, samt inkluderar funktioner som färgkodning och filtrering. Sättet som informationen visualiseras på hjälper användarna att kartlägga sina planer på ett bättre och mer överskådligt sätt. En del digitala årshjul låter dessutom användarna ställa in påminnelser och skicka notifikationer för kommande aktiviteter, vilket minskar risken för att viktiga arbetsuppgifter, möten och deadlines faller mellan stolarna.

Varför ska man använda ett årshjul?

Bättre synlighet och organisering: Ett årshjul ger en klar och tydlig överblick över årets aktiveter. Det hjälper användarna kartlägga sina planer och schemalägga sin tid på ett mer effektivt sätt.

Ökad produktivitet: Med funktioner som påminnelser och notifikationer, ser ett digitalt årshjul till användarna håller sig uppdaterade och säkerställer att viktiga möten och deadlines inte glöms bort.

Enklare samarbete: Digitala årshjul inkuderar ofta funktioner för samarbete, som gör det lätt för kollegor att samarbeta om projekt och evenemang. Därmed blir samarbetet mer effektivt.

Eksempel: Plandisc

Plandisc är ett populärt val när det kommer till digitala årshjul. Verktyget är intuitivt, flexibelt och anpassningsbart och används därför inom många olika branscher. Med avancerade samarbetsfunktioner fungerar det dessutom utmärkt i både små och stora verksamheter. Plandisc låter användarna admnistrera sina aktiviterer, visualisera strategiska planer och samarbeta med kollegor, allt i ett och samma verktyg.

Sammanfattningsvis: Ett digitaltårshjul är ett värdefullt verktyg som alla som vill förbättra sin organisation och öka produktiviteten. Oavsett om årshjulet används inom marknadsföring, kommunadministration, eller i någon annan bransch, får användarna bättre överblick över sina scheman och kan planera sin tid mer effektivt. Överlappande aktiviteter undviks, samtidigt som risken att missa viktiga deadlines och möten minimeras.

Om det här blogginlägget har väckt ditt intresse kan du prova Plandisc gratis i 14 dagar.

cta swedish