malmö stad logotyp
uppsala universitet logga
obos logo
svensk innebandy logo
vattenfall logotyp

En cirkulär översikt med framförhållning

Årshjulet från Plandisc är ett planeringsverktyg som gör det lätt att strukturera arbetet inom en verksamhet. Planeringen blir smidigare, smartare och mer fokuserad mot verksamhetens cykliska, permanenta och återkommande uppgifter. Du får en bra överblick över det pågående arbetet, schemaläggningen, när det normalt uppstår hektiska perioder och när du har tid att prova något nytt.

Årshjulet stärker det strategiska arbetet

Genom att bädda in en cirkulär översikt på verksamhetens intranät, i MS Teams, Sharepoint eller liknande, får alla inblick i arbetet som pågår inom varje enskild avdelning. Denna öppenhet gör det enklare att samplanera, hjälper till att identifiera och lösa upp flaskhalsar, så att ni kan uppnå synergi inom hela organisationen på ett lätt och smidigt sätt.

Skapa ditt årshjul med Outlook

Många organisationer har alla sina uppgifter, aktiviteter och evenemang sparade i Outlook. Med Plandiscs Outlook-integration kan du snabbt och smidigt lägga in de aktiviteter som ska visas upp i årshjulet, direkt från din existerande Outlook-kalender. Allt du behöver göra är att bjuda in plandisc-ringen som en deltagare i aktiviteten. På så sätt slipper du hantera flera olika kalendrar för separata arbetslag. Samtidigt blir det mycket enklare för kollegor och utomstående att hitta informationen, när allt är samlat i ett översiktligt årshjul.

En cirkulär översikt med framförhållning

Årshjulet från Plandisc är ett planeringsverktyg som gör det lätt att strukturera arbetet inom en verksamhet. Planeringen blir smidigare, smartare och mer fokuserad mot verksamhetens cykliska, permanenta och återkommande uppgifter. Du får en bra överblick över det pågående arbetet, schemaläggningen, när det normalt uppstår hektiska perioder och när du har tid att prova något nytt.

Årshjulet stärker det strategiska arbetet

Genom att bädda in en cirkulär översikt på verksamhetens intranät, i MS Teams, Sharepoint eller liknande, får alla inblick i arbetet som pågår inom varje enskild avdelning. Denna öppenhet gör det enklare att samplanera, hjälper till att identifiera och lösa upp flaskhalsar, så att ni kan uppnå synergi inom hela organisationen på ett lätt och smidigt sätt.

Skapa årshjul med Outlook

Många organisationer har alla sina uppgifter, aktiviteter och evenemang sparade i Outlook. Med Plandiscs Outlook-integration kan du snabbt och smidigt lägga in de aktiviteter som ska visas upp i årshjulet, direkt från din existerande Outlook-kalender. Allt du behöver göra är att bjuda in plandisc-ringen som en deltagare i aktiviteten. På så sätt slipper du hantera fleraolika kalendrar för separata arbetslag. Samtidigt blir det mycket enklare för kollegor och utomstående att hitta informationen, när allt är samlat i ett översiktligt årshjul.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

organisationens årshjul

Organisationen

Här är mallen till årshjulet som du ser ovan. Mallen visar aktiviteter för tre avdelningar i tre separata ringar: marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

företagsrytm årshjul

Företagsrytm

Den här mallen visar den naturliga rytmen av möten inom en verksamhet. Årshjulet har tre ringar: styrelsemöten, utskottsmöten, och möten för landschefer.

tre avdelningar årshjul

Avdelningar

Denna mall visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar i en organisation. Årshjulet består av ringarna HR, finans, och marketing.

organisationens årshjul

Organisationen

Den här mallen är densamma som årshjulet du ser ovan. Mallen visar aktiviteter för tre avdelningar i tre separata ringar: marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

företagsrytm årshjul

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar den naturliga rytmen av möten inom en verksamhet. Årshjulet har tre ringar: styrelsemöten, utskottsmöten, och möten för landschefer.

tre avdelningar årshjul

Avdelningar

Denna mall visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar i en organisation. Årshjulet består av ringarna HR, finans, och marketing.

cta below banner
user statistic