En cirkulär översikt

Årshjulet från Plandisc är ett sätt att planera arbetet inom en organisation eller avdelning. Därmed arbetar man smartare och mer målmedvetet med årets cykliska och permanenta uppgifter. Du får en enkel överblick över ditt pågående arbete, schemaläggningen, när det normalt uppstår hektiska perioder och när du har tid att prova något nytt.

Ett årshjul från Plandisc stödjer organisationens strategiska arbete

Genom att bädda in årshjulet på organisationens intranät, MS Teams, Sharepoint eller liknande, får alla en inblick i arbetet som pågår inom varje enskild avdelning. Denna öppenhet hjälper till att bryta ner alla flaskhalsar och gör det mycket enklare att uppnå synergi inom hela organisationen.

Använd Outlook för att skapa ett årshjul

Många organisationer har sparat alla sina uppgifter, aktiviteter och evenemang i en Outlook-kalender. Med Plandiscs tillägg för Outlook kan du snabbt och enkelt välja aktiviteter som ska hämtas in till och visas i årshjulet. Detta gör du direkt från din egen Outlook. På så sätt slipper du hantera ett flertal olika kalendrar för separata arbetslag. Dessutom är det mycket enklare för intressenter / kollegor att hitta informationen i årshjulet än i olika separata kalendrar.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

Template

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

Template

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

Template

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

Template

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

aarshjul til organisationer