Imponera på dina kollegor med ett interaktivt årshjul i PowerPoint

Årshjul PowerPoint

Det finns inget som en lyckad presentation för att boosta din inverkan på din arbetsplats. Nu kan du visa ett interaktivt årshjul i din PowerPoint- presentation, som visualiserar dina framtidsplaner och hjälper dig att strukturera dina mål, uppgifter och möten.

Du känner säkert igen det här. Du har hållit en presentation för dina kollegor och samarbetspartners, som var lyckad och hade ett stort inlytande på framtiden. Fantastisk känsla, eller hur? PowerPoint är det ultimata verktyget för att skapa professionella och övertygande slideshows.. När du ska övertyga någon om din idé, ger PowerPoint din presentation mer pondus och framhäver presentationens rytm.

Det är mycket viktigt att dina slides är organiserade på ett strategiskt sätt. Ju tydligare ditt meddelande är, desto bättre är chanserna för att uppnå det önskade resultatet med presentationen.

Skapa en wow-faktor med livliga element

För att de, som du presenterar för, känner sig engagerade i ditt framträdande, är det ideellt att inkludera livliga grafik. Det kan vara en video, en gif eller ett interaktivt årshjul, som är huvudämnet i denna artikel. Den livliga slideshowen är motsatsen till en statisk slideshow, där du riskerar att folk plötsligt tappar dokus och sitter med sina mobiler.

Utvöver att det digitala årshjulet kan hjälpa dig att komma ihåg dina punkter, är det ett verktyg som gynnar hela organisationen. Årshjulet hjälper att visualisera årets rytm, och det skapas en transparent bild av mål, uppgifter, möten och rollfördelningar.

Visa ett årshjul som kan filtreras

Tidigare har det bara varit möjligt att lägga in ett statiskt årshjul i PowerPoint, men nu kan du visa ett interaktiv och detaljerat årshjul- som visar alla årets planer i en skärmbild. Du kan markera eller klicka med musen och därmed visa beskrivningar, bifogade dokument m.fl. Det är nödvändigt när komplexa planer ska presenteras tydligt.

Om du verkligen vill imponera på dina kollegor, kan du använda filterfunktionen i årshjulet i din PowerPoint-show. Du kan exempelvis välja att visa en årshjulsring som är särkilt intressant för din publik – och detta kan du göra med ett enkelt klick.

Det kan också vara en bra idé att exkludera information som inte är relevant för din publik. Det kan även finnas planer som är konfidentiella. Här kan man använda en annan filterfunktion, som gör det enkelt att dölja aktiviteter.

Det finns inget som en lyckad presentation för att boosta din inverkan på din arbetsplats. Nu kan du visa ett interaktivt årshjul i din PowerPoint- presentation, som visualiserar dina framtidsplaner och hjälper dig att strukturera dina mål, uppgifter och möten.

Du känner säkert igen det här. Du har hållit en presentation för dina kollegor och samarbetspartners, som var lyckad och hade ett stort inlytande på framtiden. Fantastisk känsla, eller hur? PowerPoint är det ultimata verktyget för att skapa professionella och övertygande slideshows. När du ska övertyga någon om din idé, ger PowerPoint din presentation mer pondus och framhäver presentationens rytm.

Det är mycket viktigt att dina slides är organiserade på ett strategiskt sätt. Ju tydligare ditt meddelande är, desto bättre är chanserna för att uppnå det önskade resultatet med presentationen.

Skapa en wow-faktor med livliga element

För att de, som du presenterar för, känner sig engagerade i ditt framträdande, är det viktigt att inkludera livliga grafik. Det kan vara en video, en gif eller ett interaktivt årshjul, som är huvudämnet i denna artikel. Den livliga slideshowen är motsatsen till en statisk slideshow, där du riskerar att folk plötsligt tappar dokus och sitter med sina mobiler.

Utöver att det digitala årshjulet kan hjälpa dig att komma ihåg dina punkter, är det ett verktyg som gynnar organisationen. Årshjulet hjälper att visualisera årets rytm, och det skapas en transparent bild av mål, uppgifter, möten och rollfördelningar.

Visa ett årshjul som kan filtreras

Tidigare har det bara varit möjligt att lägga in ett statiskt årshjul i PowerPoint, men nu kan du visa ett interaktiv och detaljerat årshjul- som visar alla årets planer i en skärmbild. Du kan markera eller klicka med musen och därmed visa beskrivningar, bifogade dokument m.fl. Det är nödvändigt när komplexa planer ska presenteras tydligt.

Om du verkligen vill imponera på dina kollegor, kan du använda filterfunktionen i årshjulet i din PowerPoint-show. Du kan exempelvis välja att visa en årshjulsring som är särkilt intressant för din publik – och detta kan du göra med ett enkelt klick.

Det kan också vara en bra idé att exkludera information som inte är relevant för din publik. Det kan även finnas planer som är konfidentiella. Här kan man använda en annan filterfunktion, som gör det enkelt att dölja aktiviteter.

Så lägger du in ett interaktivt årshjul i PowerPoint

 plandisc.com kan du skapa ett gratis konto, som ger dig möjligheten att använda årshjulets alla funktioner i 14 dagar. Här kan du använda mallar eller få inspiration av våra videos och support, som vill hjälpa dig att skapa en översiktligt plan, som är anpassad till dina behov. Under ”Exportera” har möjligheten att skapa en PowerPoint-show, som visualiserar dina kommande planer. 

Microsoft Office och det digitala årshjulet

Årshjulets integration med PowerPoint har lanserats som en del av en större integration med Office 365. Det betyder att det sedan tidigare är möjligt att synkronisera din Outlook-kalender med årshjulet, och du kan också visa ditt interkativa årshjul i Microsoft Teams.

Så lägger du in ett interaktivt årshjul i PowerPoint

 plandisc.com kan du skapa ett gratis konto, som ger dig möjligheten att använda årshjulets alla funktioner i 14 dagar. Här kan du använda mallar eller få inspiration av våra videos och support, som vill hjälpa dig att skapa en översiktligt plan, som är anpassad till dina behov. Under ”Exportera” har du möjligheten att skapa en PowerPoint-show, som visualiserar dina kommande planer. 

Microsoft Office och det digitala årshjulet

Årshjulets integration med PowerPoint har lanserats som en del av en större integration med Office 365. Det betyder att det sedan tidigare är möjligt att synkronisera din Outlook-kalender med årshjulet, och nu kan kan också visa ditt interkativa årshjul i Microsoft Teams.

prova gratis