API

Plandiscs API kan användas för att bygga din even integration med Plandisc. API:et stödjer bland annat:

  • Nedladdning av en lista över de plandiscar som finns på ditt konto
  • Skapande av nya plandiscar med nytt innehåll
  • Redigering av existerande plandiscar, inkl. deras innehåll
  • Radering av plandiscar.

Det går även att skapa visningar av plandiscar som du kan bädda in i din egen produkt.

Kontakta oss på info@plandisc.com  för att få åtkomst till att använda API:et.

Du hittar API-dokumentationen här https://docs.plandisc.com/