Styrelsens årshjul skapar överblick och samsyn

Styrelsens årshjulet skapar överblick och samsyn

Styrelsens årshjul skapar överblick

Vad ska styrelsens årshjul innehålla?

Styrelsen har mycket på sitt bord och ett stort ansvar att sköta. Vi menar att styrelsearbetet blir effektivare när hela årets möten och deadlines samlas i en tydlig översikt. Det är här årshjulet kommer in i bilden. Styrelsemöten, viktiga rapporter, utskottsarbeten och mycket annat, allt kan planeras i och med styrelsens årshjul från Plandisc.

Mallar för styrelsen

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesschema.

Template

Styrelsens uppgifter

Här visas styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och resultatrapporter.

årshjul

GDPR

Denna mall innehåller olika deadlines och uppgifter avseende löpande kontroller av GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder, samt internt i verksamheten.

Template

Styrelsemöten

Den här mallen illustrerar styrelsens deadlines och möten. Årshjulet består av tre ringar: Deadlines, utskottsarbete och mötesschema.

Template

Styrelsens uppgifter

Här visas styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och resultatrapporter.

årshjul

GDPR

Denna mall innehåller olika deadlines och uppgifter avseende löpande kontroller av GDPR. Årshjulet har tre ringar: Lön och HR, kunder, samt internt i verksamheten.

user statistic