ÅRSHJULET: EN MÅNGSIDIG RESURS FÖR ALLA BRANSCHER

De flesta branscher behöver ett årshjul som ger översikt och framförhållning över planeringen. Plandisc är perfekt för bland annat skolor, föreningar, marknadsföringsavdelningar, styrelser, HR och för att visualisera årsplanen.

users and industries

50.000+ Users

in 20+ Countries

9 Languages

600+ Enterprise

Subscribers are active

20+ Industries