Årshjulet är användbart inom många olika branscher

Många branscher kan dra nytta av att skapa ett årshjul som ger en fullständig översikt över planeringen. Plandisc är perfekt för bland annat skolor, föreningar, marknadsavdelningar, styrelsen och personalavdelningarna.

users and industries

50.000+ Users

in 20+ Countries

9 Languages

600+ Enterprise

Subscribers are active

20+ Industries