MED ETT ÅRSHJUL FRÅN PLANDISC FÅR DU:

Ett årshjul för strategisk planering i t.ex. ledningsgruppen, styrelsen eller föreningen - samt en rad mallar till en årscykel
Överblick

En årsplan ger dig en översikt över organisationens cykliska aktiviteter

Publicera din årscykel

Med planeringsverktyget från Plandisc kan din årsplan delas delas på ditt intranät, hemsida eller liknande

Mall

Här kan du hitta du en mall till en årsykel eller bygga upp din egen årscykel

Bifoga filer

Du kan bifoga filer som Excel, Word m.fl. Till din årscykel från Plandisc

Udtalelse

Rul med på bølgen

users and industries

50.000+ Users in 20+ Countries

50.000+ Users

in 20+ Countries

9 Languages

9 Languages

600+ Enterprise

600+ Enterprise

Subscribers are active

20+ Industries

20+ Industries

Embed code

OM PLANDISC

Med en årsplan från Plandisc får du ett redskap till årsplanering och till att skapa bättre överblick
Med en årlig plan från Plandisc kan du få inspiration för att skapa en bättre översikt

En årscykel kan både beskriva årets arbetsuppgifter för en del av organisationen, t.ex. styrelsen eller ledningsgruppen och beskriva en begränsad funktion i organisationen, t.ex. budget- och den ekonomiska förvaltningsfunktionen.

Årscykeln innehåller de mest väsentliga aktiviteterna och huvudteman inom varje område. Det kan således beskrivas en rad årscyklar som till viss grad berör varandra och är beroende av varandra.

Många organisationer efterfrågar erfarenhet på tvärs i organisationen. Det att känna till varandras årscykel är ett enkelt sätt att utbyta erfarenhet och få inspiration på.

Vi rekommenderar därför att få utarbetat en årscykel inom de områden där det finns en form av cyklisk aktivitet och därmed medverka till att säkra ett sammanhang med övriga förhållanden i organisationen. Skapandet av årsplanen kan göras utifrån en av våra många mallar.
Du hittar våra mallar när du är inloggad.

  • Planering

  • Mall

  • Bifoga filer

  • Överblick