Utvärdera direkt i ett årshjul

evaluation

Varför är det viktigt att utvärdera?

Det är allmänt känt, att det är smart att utvärdera organisationens aktiviteter. Men varför är det så viktigt?

Det kan hända mycket från nuvarande årsplanering tills nästa årsplanering. Under den perioden, kan ett stort antal aktiviteter skett inom organisationen och ett stort antal personer kan ha varit involverade i dessa. Inte bara kan det vara svårt att komma ihåg dina egna åsikter om vissa aktiviteter, det kan även finnas deltagare vars åsikter aldrig kommer fram. Dessa erfarenheter kan ha en stor inverkan på aktivitetens resultat under nästa år, eftersom de kan bidra på många sätt. Det kan t.ex. vara vissa kollegor som har idéer om hur man kan göra aktiviteten mer effektiv, bildande eller fördelaktig. Därför är det alltid en bra idé att utvärdera aktiviteterna, eftersom möjligheten finns att tillvägagångssättet kan optimeras för nästa år. Efter flera år av utvärderingar, kan den vara som närmst perfekt!

Det kan verka överväldigande att utvärdera många aktiviteter inom organisationen, så hur ska man göra det på ett effektivt sätt? Utvärderingar behöver inte ta lång tid om man använder rätt verktyg.

Utvärderingar med Plandisc

Vi har gjort allt för att garantera snabba, enkla och givande utvärderingar. Därför kan du med Plandisc:

  • Skriva anteckningar för varje aktivitet när den är avslutad

  • Göra en snabb undersökning när du skapar aktiviteterna

  • Be kollegor eller intressenter om utvärderingar direkt från planeringsverktyget

  • Fastställa en tidsfrist för utvärderingarna som deltagarna informeras om

  • Nå tidigare utvärderingar på ett enkelt sätt, eftersom de sparas direkt i aktiviteten

  • Automatiskt se förra årets utvärderingar om aktiviteterna upprepas.

    tutorial evaluation

Kombinera årshjulet och Outlook. Prova Plandisc gratis

Exempel

Evaluér direkte i digitalt årshjul
Brug et digitalt årshjul fra Plandisc til at evaluere virksomhedens aktiviteter.
Prova Plandisc gratis i 30 dagar. årshjulet