Årshjulet skapar översikt inom organisationen

Årshjulet skapar översikt inom organisationen

Årshjulet skapar översikt inom organisationen

Vad kan organisationen använda ett årshjul till?

Det mesta, faktiskt! Organisationens årshjul kan användas för att få en översikt över möten, tidsfrister och uppgifter som är fördelade över olika avdelningar. En organisation är en helhet, där separata avdelningar utför delarna. Organisationens årshjul kan byggas upp på samma sätt. Årshjulet är helheten, medan individuella kalenderringar representerar avdelningar och/eller arbetslag. Det är dessutom fullt möjligt för avdelningarna att skapa interna årshjul för mer detaljerad planering.

mall

Mallar för organisationen

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

årshjul

Verksamhetsrytm

Denna mall visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och landschefsmöten.

årshjul

Avdelningar

En mall som visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna HR, finans och marketing.

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

årshjul

Verksamhetsrytm

Denna mall visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och landschefsmöten.

årshjul

Avdelningar

En mall som visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna HR, finans och marketing.

user statistic