Med et årshjul fra Plandisc får du:

Et årshjul til strategisk planlægning i fx. ledergruppen, bestyrelsen eller foreningen - samt en række skabeloner til et årshjul
Aperçu

Un cycle de Plandisc de planification vous donnera une vue d’ensemble des activités annuelles de la société

Publiez votre plan

Vous pouvez ajouter votre cycle de planification de PLANDISC à votre intranet, votre site web, etc.

Modèle

Vous trouverez ici un modèle pour un cycle de planification, ou vous pouvez créer votre propre cycle de planification.

Joindre des fichiers

Vous pouvez joindre des fichiers, Excel, Word, etc. à votre cycle de planification PLANDISC

om Plandisc

Med en årsplan fra Plandisc får du et værktøj til at skabe bedre overblik. Her finder du ligeledes en skabelon til ethvert formål.
Med en årsplan fra Plandisc kan du få inspiration til at skabe bedre overblik

Et årshjul kan både beskrive årets opgaver for en del af organisationen, fx Bestyrelsen eller ledergruppen, og årshjulet kan beskrive en afgrænset funktion i organisationen, fx budget- og økonomistyringsfunktionen.

Årshjulet rummer de væsentligste aktiviteter og hovedtemaer indenfor de enkelte områder. Der kan således beskrives en række årshjul, som i en vis grad griber ind i hinanden og er afhængige af hinanden.

Mange organisationer efterspørger erfa på tværs i organisationen. Det at kende hinandens års cyklus er en simple måde at udveksle erfa og finde inspiration på.

Vi anbefaler derfor at få udarbejdet årshjul på de områder, hvor der er en form for cyklisk aktivitet og derved med til at sikre sammenhæng med øvrige forhold i organisationen. Opbygning af årsplanen kan tage udgangspunkt i en af vores mange skabeloner.
Du finder vores skabeloner til dit årshjul, når du er logget ind.

  • Planlægning
  • Skabelon
  • Vedhæft filer
  • Overblik