Från Outlook-kalender till ett strategiskt årshjul

Från Outlook-kalender till ett strategiskt årshjul

4 sätt som Outlook och årshjulet skapar fördelar på

Årshjulets Microsoft-funktioner

I Plandisc arbetar vi mot att få en fullständig integration med Microsofts produkter. Årshjulets synkronisering med Outlook är ett stort steg i rätt riktning. Sedan tidigare är det möjligt att få in årshjulet i Microsofts Sharepoint samt i Teams.

Intressenter kan genom Sharepoint och Teams få tillgång till det interaktiva årshjulet och själva klicka sig runt i planeringen och de länkade filerna. Det är även möjligt att redigera i årshjulet direkt i Teams.

  • Få tillgång till årshjulet från Sharepoint och Teams.
  • Redigera årshjulet från Teams.
  • Få en genomgång av hur årshjulets Microsoft-integration ger värde.
  • Se hjälpvideorna som hjälper dig till att effektivisera din planering.

 

Läs mer om hur Plandisc integrerar med Microsoft Teams och Sharepoint:

www.plandisc.com/aarshjulet-och-microsoft

Så här fungerar Outlook och årshjulet tillsammans

Få en snabb genomgång av hur du får nytta av synkroniseringen mellan Outlook kalendern och årshjulet.

Outlook

Bruger-skema-2023-SE