Utvärdera direkt i årshjulet

Utvärdera direkt i årshjulet

Samla allt i årshjulet

Plandisc är ett digitalt årshjul som underlättar årsplaneringen genom att samla allt på ett ställe. Du kan lägga in allt från dokument, dagordningar och scheman, till bilder, filer och länkar i din plandisc. Det ger en tydlig översikt över året, som du enkelt kan dela med kollegor och intressenter. För att knyta ihop säcken kan du dessutom utvärdera direkt i årshjulet.

Utvärdera där du planerar

Vikten av att utvärdera pågående aktiviteter regelbundet bör inte underskattas. Granskning av det egna arbetet är nödvändigt för att kunna utvecklas och införliva erfarenheterna i framtida planering. Tyvärr är detta något som ofta faller mellan stolarna. Erfarenheter och lärdomar från föregående år förs inte fram när ett nytt år, eller bara en upprepad aktivitet, ska planeras igen.

Med Plandiscs utvärderingsfunktion kan du snabbt och lätt skapa enkäter kopplade till specifika aktiviteter. Enkäterna skickas ut till kollegor och intressenter direkt från årshjulet och svaren du får tillbaka är helt anonyma. Svarsrapporterna sparas under aktiviteten, så de är alltid lättillgängliga, och överförs automatiskt om aktiviteten upprepas.

Här nedanför kan du se exempel på olika former av utvärderingar skapade i Plandisc. Klicka på bilderna för att se en större version.

Samla allt i årshjulet

Plandisc är ett digitalt årshjul som underlättar årsplaneringen genom att samla allt på ett ställe. Du kan lägga in allt från dokument, dagordningar och scheman, till bilder, filer och länkar i din plandisc. Det ger en tydlig översikt över året, som du enkelt kan dela med kollegor och intressenter. För att knyta ihop säcken kan du dessutom utvärdera direkt i årshjulet.

Utvärdera där du planerar

Vikten av att utvärdera pågående aktiviteter regelbundet bör inte underskattas. Granskning av det egna arbetet är nödvändigt för att kunna utvecklas och införliva erfarenheterna i framtida planering. Tyvärr är detta något som ofta faller mellan stolarna. Erfarenheter och lärdomar från föregående år förs inte fram när ett nytt år, eller bara en upprepad aktivitet, ska planeras igen.

Med Plandiscs utvärderingsfunktion kan du snabbt och lätt skapa enkäter kopplade till specifika aktiviteter. Enkäterna skickas ut till kollegor och intressenter direkt från årshjulet och svaren du får tillbaka är helt anonyma. Svarsrapporterna sparas under aktiviteten, så de är alltid lättillgängliga, och överförs automatiskt om aktiviteten upprepas.

Här nedanför kan du se exempel på olika former av utvärderingar skapade i Plandisc. Klicka på bilderna för att se en större version.

Medarbetarundersökning

Oavsett om er verksamhet fokuserar på eNPS eller NMI, är det en klar fördel att veta hur merarbetarna trivs på jobbet. Du kan utvärda hur medarbetarna mår och trivs, hur de ser på arbetsmiljön och sina dagliga uppgifter med hjälp av Plandiscs. Eftersom svaren är helt anonyma kan dina anställda svara ärligt och uppriktigt. Medarbetarundersökningen kan byggas upp med skalbaserade frågor, flervalsfrågor eller fritextfrågor om du vill ha mer djupgående svar. Bjud in dina anställda till utvärderingen direkt från årshjulet, eller kopiera länken till enkäten och skicka ut den på mail. Du kan även sätta en deadline och därmed begära in svaren inom en viss tid.

Kursutvärdering

Håller du en kurs, eller bokar en kursledare, kan det vara bra att utvärdera den efteråt. Levde kursen upp till förväntningarna på kvalitet och innehåll? Fick deltagarna ut det de önskade eller behöver något förbättras till nästa gång? Det är ett bra sätt att kontinuerligt förbättra de kursen du håller, eller avgöra vilka föredragshållare som är värda att boka fler gånger. Kursutvärderingen kan bestå av frågor med flera svarsalternativ, skalbaserade frågor, öppna frågor med fritextfält, eller en kombination av de tre. Du bygger enkäten i Plandisc och kan bjuda in kursdeltagarna direkt från aktiviteten i årshjulet. Alternativt kan du kopiera länken och skicka ut den på mail. Svaren är anonyma och du kan sätta en deadline om du vill få in resultaten innan ett visst datum.

Kursutvärdering

Håller du en kurs, eller bokar en kursledare, kan det vara bra att utvärdera den efteråt. Levde kursen upp till förväntningarna på kvalitet och innehåll? Fick deltagarna ut det de önskade eller behöver något förbättras till nästa gång? Det är ett bra sätt att kontinuerligt förbättra de kursen du håller, eller avgöra vilka föredragshållare som är värda att boka fler gånger. Kursutvärderingen kan bestå av frågor med flera svarsalternativ, skalbaserade frågor, öppna frågor med fritextfält, eller en kombination av de tre. Du bygger enkäten i Plandisc och kan bjuda in kursdeltagarna direkt från aktiviteten i årshjulet. Alternativt kan du kopiera länken och skicka ut den på mail. Svaren är anonyma och du kan sätta en deadline om du vill få in resultaten innan ett visst datum.

Utvärdering av webbinarium

Du kan även utvärdera vad folk tycker om de webbinarium som hålls av eller inom företaget. Feedbacken som kommer in gör det möjligt att analysera kvaliteten på webbinariet och dess innehåll, samt ger en inblick i hur nöjda deltagarna var. Därmed kan du fortsätta utvecka och förbättra upplägget.

Skapa din utvärdering med frågor och svarsalternativ du formulerar själv. Svaren kan vara skalbaserade, flera alternativ att välja mellan eller fritext. Du kan kombinera flera olika typer av frågor i samma enkät, samt sätta en deadline för att begränsa svarstiden.

Vanliga frågor om Plandisc utvärderingsfunktion

Är svaren anonyma?

Ja, den som författat och skickat ut enkäten ser anonymiserade svar. Deltagaren kan inte identifieras utan framstår som anonym i slutrapporten.

Hur presenteras svaren i slutrapporten?

Svaren på flervalsfrågor och skalbaserade frågor visas i procent i rapporten. För frågor med fritextsvar visas det skriva svaren, men utan avsändare.

Finns det förifyllda exempelfrågor i utvärderingsfunktionen?

Nej, men du har du skapat en enkät i Plandisc tidigare kan du återanvända frågorna från den.

Kan utvärderingen skickas ut direkt från Plandisc?

Ja, du kan be folk att svara på enkäten genom att lägga till deras e-mailadress direkt från Plandisc. Du har även möjlighet att kopiera länken till utvärderingen och dela den på t.ex. ett intranät eller skicka ut den via nyhetsbrev eller liknande. Läs mer om hur här.

Kan man skicka påminnelser om utvärderingen i Plandisc?

Ja, du kan lägga till påminnelser i inställningarna.

Finns det länkar till enkäterna som visas på den här sidan?

Du hittar enkäterna vi använt här på sidan via nedanstående länkar. De kan användas som inspiration och för att få exempelfrågor till dina egna utvärderingar.

enkät
design dit eget årshjul

Designa ditt eget årshjul

Med ett digital årshjul från Plandisc, får du en komplett och tydlig överblick över året. Du kan utforma årshjulet utifrån dina behov och önskemål. Lägg till ringar med teman som är relevanta för dig, väl hur många månader som ska visas och anpassa storleken på cellerna. Det går även att ställa in färgerna så att de passar företagets eller organisationens.

Interaktivt årshjul

Dela med kollegor

Plandisc är en interaktiv kalender som gör det lätt att samarbete med kollegor och andra intressenter. Dela hela årshjulet, eller en enskild ring, med andra användare, visa årsplanen genom att bädda in den på er hemsida, Teams eller intranätet. Du bestämmer vem som kan ändra i årshjulet, och vem som bara kan läsa, när du delar det.

synkroniser dit årshjul med outlook

Synkronisera med Outlook

Har du en Outlook-kalender? Synkronisera den med din plandisc och skicka möten från Outlook till årshjulet eller vice versa. Istället för att planera i flera omgångar, är det alltså möjligt att uppdatera både årshjulet och din arbetskalender samtidigt. Du kan även sätta upp en envägssynkronisering med andra kalenderprogram, t.ex. från Google och Apple.

user statistic