Årshjulet gir oversikt i
HR-avdelingen

Årshjulet gir oversikt i HR-avdelingen

Årshjulet gir oversikt i HR-avdelingen

arrow-down

Vi tror at HR-avdelingen er mer effektiv med en fullstendig oversikt over årets oppgaver.

Et kjapt innblikk i Plandisc

Template

HR-avdeling

Denne malen visualiserer forskjellige oppgaver i HR-avdelingen. Årshjulet består av tre ringer: ivaretakelse og utvikling, operasjonell HR og HR intranett.

Template

HR aktiviteter

Denne malen illustrerer aktiviteter i HR-avdelingen. Årshjulet består av to ringer: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Template

HR-avdeling

Denne malen visualiserer forskjellige oppgaver i HR-avdelingen. Årshjulet består av tre ringer: ivaretakelse og utvikling, operasjonell HR og HR intranett.

Template

HR aktiviteter

Denne malen illustrerer aktiviteter i HR-avdelingen. Årshjulet består av to ringer: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

8 sprog

600+ Enterprise

abonnenter er aktive

50.000 brugere

i 20+ lande

20+ brancher

finder årshjulet nyttigt