Årshjulet gir oversikt i
HR-avdelingen

Årshjulet gir oversikt i HR-avdelingen

Årshjulet gir oversikt i HR-avdelingen

En mer effektiv HR-avdeling med planlegging i årshjulet

I HR sitter du med mange oppgaver, ofte for forskjellige avdelinger og mange ansatte. Derfor er det opplagt å strukturere årets viktigste oppgaver i et HR-årshjul, hvor du enkelt kan repetere aktiviteter og oppgaver år etter år. I årshjulet får du enkelt overblikk over virksomhetens aktiviteter. Det kan både være kommende deadlines og de sosiale arrangementene. På denne måten kan du derfor unngå overlappende aktiviteter.

Plandisc opplæringsvideo Hovedfunksjoner
Plandisc filtrering og etiketter
Samarbejd om årshjulet i plandisc
Plandisc opplæringsvideo Hovedfunksjoner
Samarbejd om årshjulet i plandisc

Slik kan et årshjul for HR se ut

Template

HR-avdeling

Denne malen visualiserer forskjellige oppgaver i HR-avdelingen. Årshjulet består av tre ringer: ivaretakelse og utvikling, operasjonell HR og HR intranett.

Template

HR aktiviteter

Denne malen illustrerer aktiviteter i HR-avdelingen. Årshjulet består av to ringer: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Template

HR-avdeling

Denne malen visualiserer forskjellige oppgaver i HR-avdelingen. Årshjulet består av tre ringer: ivaretakelse og utvikling, operasjonell HR og HR intranett.

Template

HR aktiviteter

Denne malen illustrerer aktiviteter i HR-avdelingen. Årshjulet består av to ringer: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Norske brukere NO

8 sprog

600+ Enterprise

abonnenter er aktive

50.000 brugere

i 20+ lande

20+ brancher

finder årshjulet nyttigt