Interaktiv årsplanering med många funktioner

Interaktiv årsplanering med många funktioner

Aarshjul med manage features

Bädda in i Teams & intranät

Interaktiv årsplanering är framtiden. Plandiscs årshjul har byggts upp via en iFrame-kod och är därmed enkelt att bädda in där du vill ha det. Lägg ut årsplanen på hemsidan och intranätet, eller i Sharepoint, MS Teams eller annan plattform. Då kan anställda och andra intresserade enkelt klicka runt i årsplanen, öppna aktiviteter och granska bilagor.

Dela ringar och samarbeta

Ett årshjul från Plandisc består av flera ringar. Ringarna låter dig definiera vad som ska visualiseras hur, var och när. Det kan till exempel vara avdelningar, ansvars­områden, olika länder, m.m. Varje ring kan inkorporeras i andra årshjul från Plandisc. Det innebär att du kan skapa mer än en interaktiv årsplanering utan att behöva duplikera ringarna.

Skapa från Outlook

Genom att synkronisera Plandisc med Outlook kan du bli ännu mer effektiv i din planering. Tack vare tvåvägs­synkroniseringen kan du uppdatera båda kalendrarna på en gång. Möten och aktiviteter som skapas i Outlook-kalendern visas automatiskt i din interaktiva årsplanering och vice versa. Du sparar tid, och risken för missförstånd minskar, när du bara behöver uppdatera på ett ställe.

Utvärdera och få feedback

Du kan utvärdera avslutade aktiviteter direkt i Plandisc. Om aktiviteten upprepas visas utvärderingen automatiskt i den nya versionen. På så sätt kan du optimera aktiviteterna och lära dig av dina egna erfarenheter. Du kan också skapa enkäter och skicka ut dem till deltagarna. Feedbacken du får in sparas under den enskilda aktiviteten, så att du kan förbättra den nästa gång.

Några av våra många funktioner

user statistic