Planera möten på tvärs
av olika arbetslag

Planera möten på tvärs
av olika arbetslag

organisationens aarshjul

Viktigt möte?

Vanligtvis säkras all information om aktiviteter och möten i Outlook. Men informationen är inte tillgängligt för alla och det kan vara mycket svårt att få en överblick över möten som du inte deltar på. Därför är det en omöjlig uppgift att planera in ett viktigt möte som beror på andra möten.

Bygg årshjulet med ringar

Ett årshjul kan stödja och visualisera verksamhetsrytmen. Ett årshjul från Plandisc skapar den nödvändiga överblicken över processer som ska utföras under arbetsåret. Med årshjulets cirkulära format, får du genast en ny och fantastisk överblick över hela året.

Många organisationer väljer att bygga sitt årshjul från Plandisc med ringar. Varje ring kan symbolisera en avdelning eller grupp. Du kan alltså bygga flera olika årshjul beroende på din målgrupp – det kan vara för anställda, medarbetare eller intressenter.

Infoga årshjulet

Infoga årshjulet i MS Sharepoint, MS Teams eller på intranätet. Det är möjligt att se och redigera ditt årshjul direkt i  Microsoft Teams. Därmed får du och ditt team enkel åtkomst till årshjulet. Årshjulet kan också läggas in på en webbplats. Detta innebär att alla anställda kan ta del av årshjulet, navigera fram och tillbaka i det, öppna bifogade filer och mycket mer.

Synkronisera med Outlook

Plandiscs tillägg för Outlook. Med vårt tillägg för Outlook har du möjligheten att snabbt och enkelt välja vilka möten som ska visas i årshjulet. Detta skapar en värdefull insyn i hela organisationen. Plandiscs tillägg för Outlook hjälper dig att planera mer effektivt eftersom du kan uppdatera båda kalendrarna med ett par klick. Du kan också skicka kalenderinbjudningar till valfri e-postadress direkt från årshjulet.

 

Mallar

Template

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

Template

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

Template

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

Template

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

users-swedish