Suunnittele henkilöstöhallinnon aktiviteetit vuosikelloon

Henkilöstöhallinnon vuosikello

Suunnittele henkilöstöhallinnon tehtävät ja toiminnot digitaaliseen Plandisc-vuosikelloon ja saa selkeä kuva vuoden aktiviteeteista.

Saa selkeä kokonaiskuva vuoden suunnitelmista

Plandisc-vuosikello rakennetaan renkaista, jotka kuvaavat eri tyyppisiä toimintoja. Renkaiden avulla voit jäsentää esimerkiksi kokoukset, koulutukset, tapaamiset, tapahtumat ja muut tärkeät päivämäärät omille renkailleen. Aktiviteettien ryhmittely renkaille auttaa pitämään kokonaiskuvan selkeänä.

Optimoi ajankäyttö ja vähennä manuaalista työtä

Kokoamalla vuoden suunnitelmat vuosikelloon, voit jo suunnitteluvaiheessa varmistaa, että aktiviteetit tukevat parhaalla mahdollisella tavalla toisiaan. Luo toistuvat tapahtumat helposti ja delegoi tehtävät tunnisteilla vastuuhenkilöille.

Helpota viestintää ja yhteistyötä yli osastorajojen

Upota vuosikello kotisivulle interaktiivisena, jaa se Sharepointiin tai liitä Teamsiin. Kun muokkaat vuosikelloa, tiedot päivittyvät samalla jaettuun vuosikelloon. Näin kaikilla on aina ajan tasalla olevat tiedot tapahtumista ja vältät tiedon hukkumista työkalujen välille.

Luo HR-suunnitelmat vuosikelloon

Plandisc on digitaalinen suunnittelutyökalu, joka selkeyttää suunnittelua ja helpottaa suunnitelmien jakamista.

 

  • Kokoa koko vuoden aktiviteetit yhteen selkeään näkymään
  • Näe tulevat tapahtumat ja määräajat
  • Jaa suunnitelmat helposti intraan, verkkosivuille tai Teamsiin

Plandisc-vuosikellon avulla luot selkeän vuosisuunnitelman, jota on helppo muokata ja jakaa. Aktiviteettien rytmittäminen auttaa vähentämään epäsäännöllisiä työmääriä, optimoi ajankäytön ja helpottaa yhteistyötä eri osastojen välillä.

Henkilöstöhallinnon vuosikello

Suunnittele henkilöstöhallinnon tehtävät ja toiminnot digitaaliseen Plandisc-vuosikelloon ja saa selkeä kuva vuoden aktiviteeteista.

 

HR-vuosikello voi sisältää mm. sisäiset HR-prosessit, rekryjen ajankohdat ja tiedot sekä lomat ja muut tärkeät tapahtumat ja päivämäärät. Vuosikellon avulla näet nopeasti, mitä aktiviteetteja milloinkin on käynnissä ja mitä on tulossa.

 

Toiminta on myös tehokkaampaa, kun voitte jo suunnitteluvaiheessa jäsentää vuoden toiminnot parhaalla mahdollisella tavalla ja näin välttää ikäviä pullonkauloja ja haitallisia päällekkäisyyksiä.

 

Aloita suunnittelu tyhjään vuosikelloon tai valitse sopiva mallipohja useista eri vaihtoehdoista.

Monipuoliset toiminnot

Kokemuksia Plandiscistä

”Vuosikello on luonut läpinäkyvyyttä ja selvyyttä toimintaan ja yhteistyöhön. Eri yksiköt näkevät mitä muilla on suunnitelmissa, esimerkiksi liittyen hankkeiden tapahtumiin, jolloin voimme varmistaa, että emme luo samankaltaisia tapahtumia yhtä aikaa eri yksiköissä.”

Katja Pihkasalo, Tuottaja, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

”Plandiscin avulla olemme selkeyttäneet toimialan ja tiimien toiminnan johtamista, kehittämistä ja priorisointia, kun olemme tiivistäneet toimintaa visuaalisiin vuosikelloihin. Tiivistäminen on johtanut yhteisymmärryksen lisääntymiseen niin toimialan kuin tiimien toiminnasta ja painopisteistä. Yhteisymmärrys tukee keskinäistä yhteistyötä kokonaistavoitteiden eteen.”

Anne Karkulahti, Viestintäkoordinaattori, Helsingin yliopisto

”Plandisc on otettu meillä hyvin vastaan ja on helppokäyttöinen työkalu. Iso muutos tai ehkä enemmänkin hyöty on läpinäkyvyyden lisääminen ja tähän plandisciä on meillä hyödynnetty. Eli yhtenäisen tilannetiedon ja asioiden jakamiseen laajemmalle porukalle. Pääkäyttäjän roolissa on ollut mukavaa se että mahdollisiin teknisiin tai syvempiin kysymyksiin olen saanut nopeasti toimittajan suunnalta vastauksia.”

Jaakko Sivusuo, Kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto

vuosikello käyttäjät