Plandiscen fungerer med Outlook, Sharepoint og Teams

Plandiscen fungerer med Outlook, Sharepoint og Teams

Outlook Aarshjul Microsoft teams

Lag Plandiscen din i Outlook

Med Plandiscs Outlooksynkronisering kan man överföra möten från Outlookkalendern till det digitala årshjulet. Detta innebär att du bara behöver lägga in mötet i en enda kalender och därmed optimerar du även din planeringsprocess. Det fungerar på så sätt att du ser dina synkroniserade årshjul och ringar under “Mina kalendrar” i Outlookkalendern. Där väljer du årshjulet och ringen som mötet ska överföras till. Du hittar vårt Outlooktillägg i Microsofts App Store.

Sharepoint og Teams

Årshjulet kan enkelt infogas på en webbplats, intranät, Sharepoint, MS teams eller annan plattform. Genom att infoga årshjulet kan intressenter och anställda enkelt klicka runt i planeringen, öppna aktiviteter och öppna bilagor. Plandiscs årshjul har byggts upp via en iFrame-kod.
Du kan infoga ett årshjul i MS Teams på två sätt. Det kan infoga årshjulet så att det ses av alla i skrivskyddat läge. Men du också välja att arbeta i Plandisc direkt från MS Teams. Då behöver du inte öppna webbläsaren och logga in på ditt konto hos Plandisc för att göra ändringar.

Det är naturligtvis möjligt att presentera årshjulet genom en PowerPoint-presentation om du vill göra detta.

Outlook

Microsoft Teams

aarshjul til organisationer