Inga fler flaskhalsar i din organisation

Inom många organisationer spelar personalavdelningen en viktig roll i arbetet med att kartlägga och visualisera verksamhetsrytmen för att förhindra flaskhalsar. Ett digitalt och interaktivt årshjul från Plandisc kan hjälpa er att skapa insyn.

Ett unikt årshjul för personalavdelningen

Ett årshjul för från Plandisc hjälper personalavdelningen att få en unik överblick över uppgifter, möten och deadlines. Eftersom årshjulet för personalavdelningen är cirkulärt, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att gruppmöten samt arbetsbelastning fördelas jämnt över hela året.

Kommunikation är allt

En bra planering i lådan hjälper ingen. För att skapa transparens inom organisationen, är det viktigt att ta fram och visualisera årshjul från olika avdelningar. Årshjulet från Plandisc kan infogas i MS Teams, Sharepoint eller på ett intranät. Detta ser till att alla anställda inom organisationen får en inblick i vad som pågår genom hela organisationen.

Uppnå synergi med Plandisc

Genom att bygga ett årshjul med flera ringar, skapar du transparens inom organisationen och verksamhetsrytmen blir synlig för alla. Detta innebär att överlappande aktiviteter eller mycket hektiska perioder visualiseras och underlättar arbetet med att vidta åtgärder.

Mallar för personalavdelningen

Template

Personalavdelningen

Denna mall visualiserar olika uppgifter inom en personalavdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention – utveckling, operativ HR och intern HR.

Template

Personalavdelningens aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom personalavdelningen. Årshjulet har två ringar: Personalavdelningens aktiviteter och semestrar.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

Template

Personalavdelningen

Denna mall visualiserar olika uppgifter inom en personalavdelning. Årshjulet består av tre ringar: Retention – utveckling, operativ HR och intern HR.

Template

Personalavdelningens aktiviteter

Den här mallen illustrerar aktiviteter inom personalavdelningen. Årshjulet har två ringar: Personalavdelningens aktiviteter och semestrar.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

aarshjul til organisationer