Nå er det mulig å samle kalender og årshjul på nettsiden din

Opprett-moeter-under-hver-dagsaktivitet

Plandiscs nye funksjon, den runde kalenderen, gjør deg i stand til å legge til en ekstra dimensjon i årshjulet ditt. Dette er en unik kalendervisning på dagsnivå. Til nå har det kun vært mulighet for å få visningen på ukenivå, men nå blir helhetsbildet enda mer komplett. Den integrerte kalenderen bidrar til en sammenhengende og overskuelig struktur, da du kan tilføye tidsplaner og møter til hver dagsaktivitet.

Enten du jobber i en organisasjon eller institusjon, og ønsker et samlet overblikk over begivenheter og arbeidsoppgaver, så kan du med Plandiscs nye funksjon legge til en ny dimensjon til årsplanen din. Ved å synkronisere årsplanen og kalenderen, og deretter samle de på en nettside, kan alle de involverte lett få tilgang til årshjulet og skaffe seg det fulle overblikket.

Den integrerte kalenderen i årshjulet ditt er nytenkende på flere forskjellige måter. Først og fremst er kalendervisningen nytenkende med tanke på årshjulet, i og med at visningen hittil har begrenset seg til ukenivå.

Nå vil det være mulig å kombinere årshjulet med en visning som gå helt ned på dagsnivå.

Denne ekstra dimensjonen kommer av et ønske fra Plandiscs brukere. De ønsket muligheten til å markere spesifikke dager, og på den måten få enda flere detaljer med i helhetsvisningen.

Calendardisc

Slik benyttes funksjonen

Hvis foreningen eller organisasjonen angir at et arrangement går i gang på et spesifikt tidspunkt, kan den vises som at den går over en dag, to dager eller kanskje en uke. Hver dag kan nemlig få angitt en eller flere arrangementer. Alt blir samlet i en sammenhengende struktur, og man kan f.eks. dermed raskt finne ut av om aktivitetene overlapper hverandre på en måte som ikke er hensiktsmessig.

Det er også mulig å legge til flere beskrivelser og skjemaer til de enkelte aktivitetene. Man kan dobbeltklikke på enkelte aktiviteter for å skape struktur rundt viktige begivenheter som hører til aktiviteten. Hvis hovedaktiviteten f.eks. er en konferanse, idrettsdag eller en sportsuke, kan det legges til et overblikk over viktige underaktiviteter som de involverte personene ikke må gå glipp av.

De sykliske prosessene kommer til uttrykk

Plandiscs nye funksjon er innovativ, da en sirkulær visning av en kalender ikke har vært sett før.

Det sirkulære formatet bidrar til at sykliske prosesser, som ofte kjennetegner arbeidsgangen i organisasjoner og institusjoner, kommer til uttrykk.

Mange av årets oppgaver og begivenheter er ikke nye, men avspeiler en syklisk gang, hvor man skal ta høyde for mange av de samme tingene hvert år.

Spiral2-norsk
sign-up_animated_new-static-norsk