Oversikt over det akademiske året med årshjulet

Oversikt over det akademiske året med årshjulet

Årshjulet skaper oversikt over studieåret

arrow-down

Vi mener at man sikrer et vellykket semester ved å synliggjøre rytmen i utdanningsinstitusjonen, og dermed gi alle på utdanningsstedet en samlet oversikt over årets aktiviteter

Se hvordan en av skolene vår bruker Plandisc

Maler for høyere utdanninger

Template

Administration

Denne malen kan brukes til å lage en oversikt over aktiviteter og møter på tvers av enheter. Årshjulet består av tre ringer: administrasjon, vitnemål og aktiviteter på studiet.

Template

På tvers av semestre

Denne malen visualiserer aktiviteter i en utdannings forskjellige semestre. Årshjulet har fire ringer: 1.–2. semester, 3.–4. semester, 5.–6. semester og ferier.

Template

Outlook

Denne årshjulmalen hjelper ledere og lærere med å kombinere planer fra deres Outlook-kalender med aktiviteter i studieåret. Årshjulet har fire ringer: 1.G, 2.G, 3.G og aktiviteter på studiestedet.

Template

Administration

Denne malen kan brukes til å lage en oversikt over aktiviteter og møter på tvers av enheter. Årshjulet består av tre ringer: administrasjon, vitnemål og aktiviteter på studiet.

Template

På tvers av semestre

Denne malen visualiserer aktiviteter i en utdannings forskjellige semestre. Årshjulet har fire ringer: 1.–2. semester, 3.–4. semester, 5.–6. semester og ferier.

Template

Outlook

Denne årshjulmalen hjelper ledere og lærere med å kombinere planer fra deres Outlook-kalender med aktiviteter i studieåret. Årshjulet har fire ringer: 1.G, 2.G, 3.G og aktiviteter på studiestedet.

Norske brukere Plandisc