Oversikt over det akademiske
året med årshjulet

Outlook Teams PowerPoint Icons

Oversikt over det akademiske året med årshjulet

Årshjulet skaper oversikt over studieåret

Vi mener at man sikrer et vellykket semester ved å synliggjøre rytmen i utdanningsinstitusjonen, og dermed gi alle på utdanningsstedet en samlet oversikt over årets aktiviteter

Se hvordan en av skolene vår bruker Plandisc

Slik kan et årshjul for høyere utdanning se ut

Maler for høyere utdanninger

Template

Administration

Denne malen kan brukes til å lage en oversikt over aktiviteter og møter på tvers av enheter. Årshjulet består av tre ringer: administrasjon, vitnemål og aktiviteter på studiet.

Template

På tvers av semestre

Denne malen visualiserer aktiviteter i en utdannings forskjellige semestre. Årshjulet har fire ringer: 1.–2. semester, 3.–4. semester, 5.–6. semester og ferier.

Template

Outlook

Denne årshjulmalen hjelper ledere og lærere med å kombinere planer fra deres Outlook-kalender med aktiviteter i studieåret. Årshjulet har fire ringer: VG1, VG2, VG3, og aktiviteter på studiestedet.

Template

Administration

Denne malen kan brukes til å lage en oversikt over aktiviteter og møter på tvers av enheter. Årshjulet består av tre ringer: administrasjon, vitnemål og aktiviteter på studiet.

Template

På tvers av semestre

Denne malen visualiserer aktiviteter i en utdannings forskjellige semestre. Årshjulet har fire ringer: 1.–2. semester, 3.–4. semester, 5.–6. semester og ferier.

Template

Outlook

Denne årshjulmalen hjelper ledere og lærere med å kombinere planer fra deres Outlook-kalender med aktiviteter i studieåret. Årshjulet har fire ringer: VG1, VG2, VG3, og aktiviteter på studiestedet.

Norske brukere Plandisc