Top 5 funksjoner som sikrer tett samarbeid

aarshjul
Majoriteten av ledelsene i organisasjoner mener at den raske teknologiske utviklingen, er det aspektet som vil ha størst innflytelse på deres virksomheter i nærmeste fremtid. Teknologi har allerede gjort en verden til forskjell når det kommer til å bedre mulighetene for samarbeid.

Når vi i Plandisc lytter til tilbakemeldingene vi får fra brukerne våre, er det tydelig at samarbeidsfunksjonene er det digitale årshjulets viktigste funksjoner.

For å gi brukerne det de etterspør, er det etter hvert blitt lansert mange funksjoner til dette formålet. Her har du en oversikt over de mest essensielle.

1. Vis årshjulet frem til hele organisasjonen med integrasjon

Med integreringsfunksjonen i Plandisc kan du synliggjøre overblikket over årets aktiviteter på tvers av avdelinger. Kollegaene dine og interessenter kan dermed få rask tilgang til planen via nettsiden deres eller intranettet.
Du kan altså lette kommunikasjonsarbeidet ved å sørge for at alle har innblikk i prosessene. Du kan til og med gi årshjulet ditt et passord, slik at det kun er bestemte personer som kan se årsplanen.

Se hvordan du integrerer årshjulet ditt med en adgangskode i denne videoen.

2. Deling av aktivitetsringer i årshjulet

Når teamet ditt eller organisasjonen din bruker det interaktive årshjulet, synkroniseres årsplanene lett ved deling av hver avdelings, eller persons, aktivitetsring. Innsikten på tvers av enheter er dermed sikret, når ringene fra for eksempel salg, markedsføring og økonomi samles i et overordnet årshjul.
Dermed planlegges det enda mer hensiktsmessig på tvers av avdelingene.

3. Send aktiviteter fra årshjulet til kalenderen din, eller noen andres kalender

Nå har vi gjennomgått noen av de grunnleggende samarbeidsfunksjonene i Plandisc, og nå skal vi se nærmere på noen av de nye funksjonene. Videreutviklingen har nemlig gått raskt.
En smart funksjon som man ikke bør overse, er muligheten for å sende kalenderinvitasjoner. Man kan sende dem fra årshjulet, og invitere folk til sin egen eller andres kalender. Det er på den måten enkelt å sikre at viktige aktiviteter enkelt kan åpnes fra årshjulet og den personlige kalenderen.
I denne videoen kan du se hvordan du sender ut kalenderinvitasjoner.

4. Send automatiske varsler ut før hver aktivitet

Den neste funksjonen vi skal se på kan lett forveksles med den forrige, som angår kalenderinvitasjoner. Varslingsfunksjonen skiller seg ut fra denne, ved at man kan få Plandisc til å sende er påminnelse forut for aktiviteter som skjer i årshjulet.
Du får dermed en beskjed på det tidspunktet som du selv velger.
planlaegning-i-faellesskab

5. Gi spesifikke aktiviteter en etikett

Sist, men ikke minst, har vi en funksjon som lar deg markere bestemte aktiviteter med en etikett. F.eks. kan du gi en aktivitet en blå etikett, og på den måten angi at en bestemt person har ansvar for den oppgaven. Det kan også være at du markerer den med en rød etikett, for å vise teamet at det er en hastesak.

sign-up_animated_new-norsk