API

Plandisc sin API kan brukes hvis du ønsker å bygge din egen integrasjon med Plandisc. API-en støtter blant annet:

  • Å hente ned en liste over plandiscer på kontoen din
  • Opprettelse av nye plandiscer med nytt innhold
  • Redigering av eksisterende plandiscer, inkl. innhold i dem
  • Sletting av plandiscer

Det er også mulig å generere visninger av plandiscer slik at du kan bygge dem inn i ditt eget produkt.

Kontakt oss på info@plandisc.com for å få tilgang til å bruke Plandisc’s API.

Du finner API-dokumentasjonen her https://docs.plandisc.com/