Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for Visma Plandisc A/S – FOR FORRETNINGSKUNDER

1. TEGNING AV ABONNEMENT OG GODKJENNING AV VILKÅR
1.1 Disse abonnementsvilkårene (heretter “vilkårene”) godtas ved å krysse av for “Jeg har lest og godtar abonnementsvilkårene” på bestillingsformularet, ved å bruke applikasjonen eller tjenestene, eller ved på annen måte å tilkjennegi aksept av dem, og gjelder mellom Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR No 37204854, (herefter “Plandisc”) og kunden (heretter “kunden”). Hvis kunden er en juridisk person, godtas disse vilkårene på vegne av kunden.
1.2. Hvis du ved opprettelsen av abonnementet samtidig velger å abonnere på nyhetsbrev fra Plandisc, gir du samtykke til at Plandisc kan sende deg markedsføring, og du godtar vilkårene og betingelsene for nyhetsbrev fra Plandisc.

2. ABONNEMENTETS VARIGHET
2.1 Abonnementet trer i kraft ved bestilling og varer til det sies opp i overensstemmelse med disse vilkårene.

3. PRISER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER
3.1. De til enhver tid gjeldende prisene finnes på hjemmesiden til Plandisc, og kan endres ved oppslag på hjemmesiden med en måneds varsel til utgangen av et kvartal. Det samme gjelder for endringer i sammensetning og innhold for abonnementstyper og tilleggsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.
3.2. Det er mulig å velge betaling med kredittkort (VISA eller MasterCard) eller faktura. Ved betaling med kredittkort trekkes beløpet med det samme fra det valgte kortet. Ved betaling med faktura er betalingsbetingelsene 8 dager netto fra fakturadatoen. Ved valg av betaling med faktura pålegges et gebyr på kr 25.

3.3. Det betales forskudd på et år av gangen, med start fra den datoen da abonnementet tegnes. Ingen tilbakebetaling finner sted ved oppsigelse midt i året.
3.4. Ved betaling med kredittkort blir abonnementet automatisk fornyet, med mindre kunden selv sier opp abonnementet før det utløper. Dersom du dermed velger betaling med kredittkort når du oppretter abonnementet, eller endrer betalingsmåte fra faktura til kredittkort på et senere tidspunkt, godtar du automatisk betaling med kredittkort.
3.5. Dersom abonnementet ikke betales i rett tid, sendes purring 1 ut uten gebyr 7 dager etter fakturaens forfallsdato. Dersom abonnementet fortsatt ikke betales, sendes purring 2 ut 10 dager senere, med et gebyr på DKK 100,00. Dersom betalingen fortsatt ikke er mottatt innen 7 dager etter purring 2, sperres tilgangen til kundens Plandisc-konto. Tilgangen til programmet åpnes igjen når betalingen er mottatt, med mindre Plandisc har opphevet abonnementet innen den tid.

3.6. Kunden godtar at fakturaer og purringer som er sendt per e-post til den e-postadressen kunden har oppgitt, skal anses for levert når de er sendt fra Plandisc.

4. OPPSIGELSE
4.1 Kunden kan si opp abonnementet 14 dager før en ny abonnementsperiode starter.
4.2 Oppsigelsen skal skje skriftlig ved å kontakte Plandisc på info@plandisc.com eller ved å gå inn på den aktuelle kontoen – velg abonnement – trykk på knappen “stopp abonnementet”
4.3. Plandisc kan si opp abonnementet med 6 måneders varsel til utløpet av et kalenderkvartal, eller uten varsel dersom kunden har misligholdt disse vilkårene på en vesentlig måte, eller dersom kunden er konkurs eller insolvent.
4.4. Hvis kunden i forbindelse med opprettelse av abonnementet har godtatt at Plandisc kan sende direkte markedsføring, forsetter kunden å motta nyhetsbrev inntil kunden aktivt sier opp nyhetsbrev-abonnementet. Dersom kunden ønsker å si opp abonnementet på nyhetsbrev, skal dette skje ved å følge veiledningen i vilkår og betingelser for nyhetsbrev fra Plandisc.

5. KUNDENS DATA
5.1. Kundens data oppbevares og behandles i overensstemmelse med våre retningslinjer for personvern, som finnes her.

6. ENDRINGER I INNHOLD
6.1 Plandisc er berettiget til løpende å foreta oppdateringer og forbedringer av programmet. Plandisc har likeledes rett til å endre sammensetning og oppbygging av programmet. Slike oppdateringer, forbedringer og endringer kan finne sted med eller uten varsel, og kan påvirke tjenester, herunder informasjon og data som er lastet opp til eller avgitt av programmet.

7. OVERDRAGELSE
7.1 Plandisc har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser overfor kunden til et konsernforbundet selskap eller tredjeperson.
7.2 Kunden godtar at Plandisc er berettiget til å bruke underleverandører i alle forhold, herunder til avvikling og drift av programmet og til oppbevaring av kundens data.

8. ENDRINGER AV VILKÅRENE
8.1 Plandisc har rett il å endre disse vilkårene i ethvert henseende. De vilkårene som gjelder til enhver tid, vil være tilgjengelige på hjemmesiden til Visma Plandisc A/S. Plandisc tar sikte på å gi rimelig varsel (1 måned) i forbindelse med enhver endring, ved oppslag på hjemmesiden. Bruk av programmet etter at vilkårene er endret, utgjør en godtakelse av de endrede vilkårene. Kunden er forpliktet til å holde seg løpende oppdatert om endring av vilkårene.

9. TVISTER
9.1 Disse vilkårene er underlagt dansk rett, og enhver tvist som springer ut av abonnementet, herunder disse vilkårene, skal føres for Byretten i Viborg.

10. SAMARBEIDSOMRÅDE
10.1 Vi forbeholder oss retten til å kontakte deg via e-post eller telefon i forbindelse med administreringen av abonnementet ditt.

11. GYLDIGHED
11.1 Disse vilkårene gjelder fra 25.05.2018 og erstatter tidligere vilkår.

 

Abonnementsvilkår for Visma Plandisc A/S – GJELDER BARE FORBRUKERE
1. TEGNING AV ABONNEMENT OG GODKJENNING AV VILKÅR
1.1 Disse abonnementsvilkårene (heretter “vilkårene”) godtas ved å krysse av for “Jeg har lest og godtar abonnementsvilkårene” på bestillingsformularet, ved å bruke applikasjonen eller tjenestene, eller ved på annen måte å tilkjennegi aksept av dem, og gjelder mellom Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR No 37204854, (herefter “Plandisc”) og kunden (heretter “kunden”) når kunden er forbruker.
1.2. Hvis du ved opprettelsen av abonnementet samtidig velger å abonnere på nyhetsbrev fra Plandisc, gir du samtykke til at Plandisc kan sende deg markedsføring, og du godtar vilkårene og betingelsene for nyhetsbrev fra Plandisc.

2. ABONNEMENTETS VARIGHET
2.1 Abonnementet trer i kraft ved bestilling og varer til det sies opp i overensstemmelse med disse vilkårene.

3. PRISER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER
3.1. Prisene som gjelder til enhver tid finnes på hjemmesiden til Plandisc. Alle priser er inkl. moms. Det tas uttrykkelig forbehold for prisendringer.
3.2. Det er mulig å velge betaling med kredittkort (VISA eller MasterCard) eller faktura. Ved betaling med kredittkort trekkes beløpet med det samme fra det valgte kortet. Ved betaling med faktura er betalingsbetingelsene 8 dager netto fra fakturadatoen. Ved valg av betaling med faktura pålegges et gebyr på kr 25.

3.3. Det betales forskudd på et år av gangen, med start fra den datoen da abonnementet tegnes.
3.4. Ved betaling med kredittkort blir abonnementet automatisk fornyet, med mindre kunden selv sier opp abonnementet før det utløper. Dersom du dermed velger betaling med kredittkort når du oppretter abonnementet, eller endrer betalingsmåte fra faktura til kredittkort på et senere tidspunkt, godtar du automatisk betaling med kredittkort.
3.5. Dersom abonnementet ikke betales i rett tid, sendes purring 1 ut uten gebyr 7 dager etter fakturaens forfallsdato. Dersom abonnementet fortsatt ikke betales, sendes purring 2 ut 10 dager senere, med et gebyr på DKK 100,00. Dersom betalingen fortsatt ikke er mottatt innen 7 dager etter purring 2, sperres tilgangen til kundens Plandisc-konto. Tilgangen til programmet åpnes igjen når betalingen er mottatt, med mindre Plandisc har opphevet abonnementet innen den tid.
3.6. Kunden godtar at fakturaer og purringer som er sendt på e-post til den e-postadressen kunden har oppgitt, skal anses for levert når de er sendt fra Plandisc.

4. ANGRERETT
4.1. For forbrukere gjelder en lovbestemt angrerett på 14 dager fra tidspunktet for inngåelse av avtalen. Dersom den siste dagen for utøvelsen av angreretten faller på en helligdag, lørdag, søndag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, utløper fristen den følgende hverdagen. Angrefristen er overholdt hvis du sender en melding om utøvelse av angreretten innen angrefristen er utløpt.
4.2. For å gjøre angreretten gjeldende, skal du meddele Plandisc din beslutning om å angre på kjøpet i en utvetydig erklæring innen utløpet av din 14-dagers angrefrist.

5. OPPSIGELSE
5.1 Abonnementet er bindende de første 5 månedene. Deretter kan abonnementet sies opp med én måneds varsel til utgangen av en måned. Dersom kunden på tidspunktet for oppsigelsen har betalt for en periode som ligger etter oppsigelsesvarselet, fortsetter abonnementet til betalingsperioden er utløpt, med mindre kunde ønsker å få tilbakebetalt beløpet.
5.2. Oppsigelsen skal skje skriftlig ved å kontakte Plandisc på info@plandisc.com eller ved å gå inn på den aktuelle kontoen – velg abonnement – trykk på knappen “stopp abonnementet”
5.3. Plandisc kan si opp abonnementet med 6 måneders varsel til utløpet av et kalenderkvartal, eller uten varsel dersom kunden har misligholdt disse vilkårene på en vesentlig måte, eller dersom kunden er konkurs eller insolvent.
5.4. Hvis kunden i forbindelse med opprettelse av abonnementet har godtatt at Plandisc kan sende direkte markedsføring, forsetter kunden å motta nyhetsbrev inntil kunden aktivt sier opp nyhetsbrev-abonnementet. Dersom kunden ønsker å si opp abonnementet på nyhetsbrev, skal dette skje ved å følge veiledningen i vilkår og betingelser for nyhetsbrev fra Plandisc.

6. KUNDENS DATA
6.1. Kundens data oppbevares og behandles i overensstemmelse med våre retningslinjer for personvern, som finnes her.

7. KLAGEMULIGHETER I FORBRUKERFORHOLD
7.1. I tilfelle av tvister mellom kunden og Plandisc, har kunden i forbrukerforhold mulighet til å henvende seg til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og deretter til Forbrugerklagenævnet, i fall kunden ønsker å klage.
Vær oppmerksom på at visse betingelser må være til stede for at Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan behandle en klage. Du finner mer informasjon på hjemmesiden til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, www.forbrug.dk.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

8. ENDRINGER I INNHOLD
8.1 Plandisc er berettiget til løpende å foreta oppdateringer og forbedringer av programmet. Plandisc har likeledes rett til å endre sammensetning og oppbygging av programmet. Slike oppdateringer, forbedringer og endringer kan finne sted med eller uten varsel, og kan påvirke tjenester, herunder informasjon og data som er lastet opp til eller avgitt av programmet.

9. OVERDRAGELSE
9.1 Plandisc har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser overfor kunden til et konsernforbundet selskap eller tredjeperson.
9.2 Kunden godtar at Plandisc er berettiget til å bruke underleverandører i alle forhold, herunder til avvikling og drift av programmet og til oppbevaring av kundens data.

10. ENDRINGER AV VILKÅRENE
10.1 Plandisc har rett til å endre disse vilkårene i ethvert henseende. De vilkårene som gjelder til enhver tid, vil være tilgjengelige på hjemmesiden til Visma Plandisc A/S. Uvesentlige endringer kunngjøres ved oppslag på hjemmesiden, og vesentlige endringer vil bli varslet individuelt.

11. TVISTER
11.1 Disse vilkårene er underlagt dansk rett, og enhver tvist som springer ut av abonnementet, herunder disse vilkårene, skal anlegges ved Byretten i Viborg.

12. SAMARBEIDSOMRÅDE
12.1 Vi forbeholder oss retten til å kontakte deg via e-post eller telefon i forbindelse med administreringen av abonnementet ditt.

13. GYLDIGHED
13.1 Disse vilkårene gjelder fra 25.05.2018 og erstatter tidligere vilkår.