Årshjulet gir oversikt
i organisasjonen

Årshjulet gir oversikt
i organisasjonen

Årshjulet gir oversikt
i organisasjonen

arrow-down

Vi tror at organisasjonen kan dra fordel av en fullstendig oversikt over frister, oppgaver og møter i de ulike avdelingene.

Maler for organisasjoner

Template

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Template

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Template

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Template

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

8 sprog

600+ Enterprise

abonnenter er aktive

50.000 brugere

i 20+ lande

20+ brancher

finder årshjulet nyttigt