Årshjulet i HR

Årshjulet i HR

Flere og flere HR avdelinger har kartlagt deres HR aktiviteter i et årshjul. Når man planlegger HR aktivitetene for året får man et overblikk, og dermed også muligheten til å planlegge smartere og overholde deadlines.   Overblikket sørger også for at HR aktiviteter ikke forstyrrer den daglige driften, og planlegges slik at virksomheten ikke går[...]