Gjør årsplanen fleksibel og overkommelig med et interaktivt årshjul

Excel årshjul? Her er et bedre alternativ til årshjul i Excel. Det digitale årshjul fra plandisc.

Enten om du jobber innen utdanning, markedsføring eller er i et styre, er årsplanlegging et viktig punkt på agendaen når det nye året trer frem. For å komme godt i gang fra start og nå i mål med årets prosjekter, er det nødvendig å skape seg en oversikt og lage en realistisk tidsplan. I dette blogginnlegget vil vi presentere en rekker fordeler ved å bruke det interaktive årshjulet fra Plandisc til årsplanleggingen.

Alle planer samlet ett sted

For å skape en gunstig arbeidsflyt og få mest mulig ut av timene på arbeidsplassen, er planlegging en nødvendighet. Planlegging kan lett komme til å fylle mer enn hva som er nyttig, når det skal koordineres på tvers av hele arbeidsplassen samtidig. Ofte er det behov for å justere planen underveis og deretter bruke ytterligere tid på å informere de relevante personene om endringene. Dette legger et unødvendig stort press på den interne kommunikasjonen og risikoen for at informasjonen ikke rekker ut til alle er for stor.

Mange arbeidsplasser bruker de ulike Office-programmene, såsom Outlook Teams og Excel, som hver for seg er praktiske, men det kan være tidskrevende å skape en samlet oversikt basert på disse. Her kan du dra nytte av det interaktive årshjulet fra Plandisc, der vår Microsoft-integrasjoner gjør det mulig å legge til filer fra Office-programmene til begivenheter i sin plandisc.

Videre er det mulig å synkronisere Plandisc med Outlook-kalenderen, slik at hendelser opprettet her automatisk vises i din plandisc, og omvendt kan hendelser opprettet i plandiscen din vises i Outlook-kalenderen. På den måten kan Plandisc brukes som styringsverktøy som samler tråene og gir en visuell oversikt mens man fortsatt får glede av fordelene ved de enkelte programmene.

Innholdsplan plandisc dark blue

Fordelen ved å lage årsplanleggingen i Plandisc, blir tydelig ved for eksempel møteplanlegging. I stedet for å skulle holde styr på PowerPoint-presentasjonen, dagsorden, og evaluering hver for seg, kan de nødvendige dokumentene legges ved, og evaluering av møtet kan opprettes direkte i begivenheten. Deretter er det bare igjen å invitere deltakerne, slik at alle har adgang til informasjonen. Om noe oppdateres eller legges til, vil det umiddelbart vises hos de andre deltakerne, og dermed unngår å skulle informere om endringene via e-post.

En årsplan som fungere på lang sikt

Ofte har man arrangement som går igjen hver uke, måned eller år, men det endre ikke på at det må planlegges. Her kan det gå tid med å undersøke hvor og når man gjorde det sist og kanskje det også finnes en evaluering som skal finnes frem og tas hensyn til. Når dere planlegger begivenheter i en plandisc, er det mulig å opprette begivenheten slik at den repeteres så ofte som nødvendig. Dermed har dere potensiale for å planlegge viktige begivenheter flere år frem i tid. I den forbindelse gir det mening å ha arbeidsplassens felles visjon og mål for øje hele tiden. Det ville derfor være en fordel å skape en plandisc med ringer som representere alle for å skape mer transparens og effektivisere koordineringen.

Skreddersy plandiscen din

De forskjellige tilgangene og behov for årsplanlegging kan variere mye og derfor tilbyr Plandisc en rekke forskjellige maler, som naturligvis kan tilpasses den enkeltes behov. Har du ikke allerede prøvd det digitale årshjulet kan du registrere deg for en gratis prøveperiode nedenfor: