Nu er det muligt at samle kalender og årshjul på dit site

opret_moeder_i_dit_aarshjul-(blog)

Plandiscs nye funktion, den cirkulære kalender, tillader dig at tilføre en ekstra dimension til dit årshjul i form af en unik kalendervisning på dagsniveau. Hvor det hidtil har været muligt at få vist ugeniveau, bliver helhedsbilledet nu endnu mere komplet. Den integrerede kalender bidrager til en sammenhængende og overskuelig struktur, idet du kan tilføje tidsplaner og møder til hver dagsaktivitet.

Hvad enten du arbejder i en organisation eller institution og ønsker at et samlet overblik over begivenheder og arbejdsopgaver, så kan du med Plandiscs nye feature tilføre din årsplan en ny dimension. Ved at synkronisere årsplanen og kalenderen og derefter samle det på et site, kan alle de involverede let tilgå årshjulet og få det fulde overblik.

Den integrerede kalender i dit årshjul er nytænkende på flere forskellige måder. Først of fremmest er kalendervisningen nytænkende i forhold til årshjulet, i og med at visningen hidtil har begrænset sig til ugeniveau.

Nu vil det så være muligt at kombinere årshjulet med en visning, som går ned på dagsniveau.

Denne ekstra dimension er udsprunget fra et ønske fra Plandiscs brugere om muligheden for at kunne markere specifikke dage, og på den måde få endnu flere detaljer med i den overskuelige helhedsvisning.

Plandisc som software til samarbejde. synliggør pocesser på tværs af organisationen

Sådan benyttes funktionen

Angiver foreningen eller organisationen eksempelvis at en hovedaktivitet løber af staben et specifikt tidspunkt, fremgår det om det forløber sig over en dag, to dage eller måske en uge. På den måde kan der til hver enkelt dag angives en eller flere events, og det hele samles i en sammenhængende struktur, hvor det hurtigt kan afgøres om aktiviteterne overlapper hinanden uhensigtsmæssigt eksempelvis.

Det er ligeledes muligt at tilføje flere beskrivelser og skemaer til den enkelte aktivitet. Ved at dobbeltklikke på den enkelte aktivitet kan man ved fordel skabe struktur over vigtige begivenheder, som høre under aktiviteten. Er hovedaktiviteten eksempelvis en konference, en idrætsdag eller en sportsuge, kan der tilføjes et overskueligt overblik over vigtige underaktiviteter, som de pågældende personer ikke må gå glip af.

De cykliske processer kommer til udtryk

Plandiscs nye funktion er samtidig innovativ på den måde, at en cirkulær fremstilling af en kalender indtil nu ikke er set før.

Det cirkulære format bidrager til at de cykliske processer, som ofte kendetegner arbejdsgangen i organisationer såvel som institutioner, kommer til udtryk.

Mange af årets opgaver og begivenheder er ikke nye for eksempelvis en organisation men afspejler en cyklisk tilgang, hvor der hvert år skal tages højde for mange af de samme ting.

Spiral

Det er en af grundene til at det er en god idé at blive inspireret af det forrige års årsplan eller nogle af Plandiscs mange skabeloner, som du finder her.

call-to-action-prov_gratis_banner_blog_stor