indlejr-intranet-coverthumb

Legg inn din plandisc på ditt intranett

Samarbeid mot det samme målet Det er viktig at alle avdelinger i et selskap vet om deres oppdrag og visjon, og minst like viktig; hvordan oppnår vi målet? Det må finnes en felles forståelse av hvordan selskapet oppnår fremskritt og hva planen for året er. Dette kan oppnås gjennom ukentlige møter der du går over[...]