En sirkulær oversikt

En sirkulær oversikt

En sirkulær oversikt

En Plandisc er en måte å planlegge organisasjonens eller avdelingens arbeid, slik at du jobber smart og målrettet med årets oppgaver. Du får en enkel, sirkulær oversikt over hva du jobber med, når du jobber med hva, når du får hektiske perioder, og når du har litt ekstra tid, eller hull i kalenderen.

En Plandisc holder organisasjonen samkjørt

Ved å integrere Plandiscen på organisasjonens intranett, Teams, Sharepoint eller PowerPoint presentasjoner, får alle innsikt i rytmen som hver avdeling har. Denne åpenheten hjelper med å bryte ned eventuelle siloer, og gjør det mye lettere å oppnå synergi på tvers av organisasjonen.

Bruk Outlook til å lage en sirkulær oversikt

Mange organisasjoner har alle oppgavene, aktivitetene og begivenhetene lagret i en Outlook-kalender. Med Plandiscs Outlook-synkronisering kan du kjapt og enkelt velge hvilke aktiviteter som du vil samle og vise i Plandiscen. Du gjør dette direkte fra din egen Outlook. Dermed slipper dere å ha flere forskjellige kalendere for hvert prosjekt og avdeling. Samtidig er det mye enklere for interessenter og kollegaer å finne informasjonen i den sirkulære oversikten i Plandisc, enn i flere separate kalendere.

Relaterte maler

Er du på leting etter noe lignende? Da burde du sjekke ut disse malene:

Sirkulær Oversikt over Organisasjonens årshjul

Organisasjon

Denne malen viser oppdeling av aktiviteter i en organisasjon. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Sirkulær oversikt over bedriftens rytme

Rytmen i bedriften

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Sikrulær oversikt over kalenderen

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Sirkulær Oversikt over Organisasjonens årshjul

Organisasjon

Denne malen viser oppdeling av aktiviteter i en organisasjon. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Sirkulær oversikt over bedriftens rytme

Rytmen i bedriften

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Sikrulær oversikt over kalenderen

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Norske brukere Plandisc