En sirkulær oversikt

En sirkulær oversikt

En sirkulær oversikt

En Plandisc er en måte å planlegge organisasjonens eller avdelingens arbeid, slik at du jobber smart og målrettet med årets oppgaver. Du får en enkel oversikt over hva du arbeider med, når du arbeider med det, når du får det travelt og når du har tid til å prøve noe nytt.

En Plandisc holder organisasjonen samkjørt

Ved å integrere Plandiscen på organisasjonens intranett, Teams, Sharepoint eller lignende, får alle innsikt i rytmen som hver avdeling har. Denne åpenheten hjelper med å bryte ned eventuelle siloer, og gjør det mye lettere å oppnå synergi på tvers av organisasjonen.

Bruk Outlook til å lage en sirkulær oversikt

Mange organisasjoner har alle oppgavene, aktivitetene og begivenhetene lagret i en Outlook-kalender. Med Plandiscs Outlook-tillegg kan du kjapt og enkelt velge hvilke aktiviteter som du vil samle og vise i Plandiscen. Du gjør dette direkte fra din egen Outlook. Dermed slipper dere å ha flere forskjellige team-kalendere. Samtidig er det mye enklere for interessenter og kollegaer å finne informasjonen på Plandisc, i stedet for på seperate kalendere.

Relaterte maler

Er du på let etter noe lignende? Da burde du sjekke ut disse malene:

Template

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Template

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Template

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Template

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

users-norwegian