Årshjulet samler
skolen

Microsoft icons

Årshjulet samler
skolen

Microsoft icons

Årshjulet samler
skolen

Smart planlegging i skoler og barnehager.

Vi tror at alle på skolen får den beste opplevelsen når den overordnede planen er konsekvent og tilgjengelig. Et digitalt årshjul for skolen eller barnehagen gjør nettop dette.

Slik kan et årshjul for skolen se ut

Maler for skoler

Template

Skoleadministrasjon

Denne malen er for administrering av skoleaktiviteter på tvers av klassetrinn. Årshjulet har tre ringer: 1-4. klasse, 5-7. klasse og 8-10. klasse.

Template

Fagplan

Denne malen visualiserer en fagplan for 9. klasse i naturfag. Årshjulet har fire ringer: Emner, restudy, innleveringer og prøver, og arrangementer.

Template

Lærerkalender

Denne malen er for lærere som underviser på mer enn et trinn. Årshjulet har tre ringer: Skoleaktiviteter, 8. klasse og 9. klasse.

Template

Skoleadministrasjon

Denne malen er for administrering av skoleaktiviteter på tvers av klassetrinn. Årshjulet har tre ringer: 1-4. klasse, 5-7. klasse og 8-10. klasse.

Template

Fagplan

Denne malen visualiserer en fagplan for 9. klasse i naturfag. Årshjulet har fire ringer: Emner, restudy, innleveringer og prøver, og arrangementer.

Template

Teacher calendar

Denne malen er for lærere som underviser på mer enn et trinn. Årshjulet har tre ringer: Skoleaktiviteter, 8. klasse og 9. klasse.

Brukere Norge Plandisc

8 sprog

1000+ Enterprise

abonnenter er aktive

100.000 brugere

i 20+ lande

20+ brancher

finner årshjulet nyttig