PERSONVERN

Ved å bruke denne nettsiden, plandisc.com, inkludert create.plandisc.com, aksepterer du at Visma Plandisc A/S behandler dine persondata i henhold til følgende Persondatapolitikk.

Plandisc respekterer alle ønsker om hemmelighold av personopplysninger som gis på nettet, og vi er oppmerksomme på behovet for hensiktsmessig beskyttelse og forsvarlig behandling av alle personlige opplysninger vi mottar.

Visma Plandisc A/S, Søren Frichs Vej 44D, DK-8230 Åbyhøj, Denmark, CVR No. 37204854, er datakontrolløren for de persondata som omfattes av følgende persondatapolitikk.

Hvis du ikke kan godta disse retningslinjene for personvern, bør du ikke bruke denne hjemmesiden.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger/persondata omfatter alle opplysninger om en person, herunder – men ikke begrenset til – vedkommendes navn, alder, kjønn, adresse og e-postadresse.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og hvorfor?
Som hovedregel kan du få tilgang til nettsiden vår uten å fortelle oss hvem du er eller på annen måte gi oss øvrige personlige opplysninger om deg selv. Imidlertid behandler Plandisc visse personopplysninger om deg i følgende tilfeller:

Opprettelse og administrasjon av konto
For å kunne opprette og administrere kontoen din, samler vi inn og behandler visse opplysninger om deg, herunder navnet ditt og e-postadressen din, når du oppretter en konto. Hvis du kjøper et abonnement vil vi dessuten behandle opplysninger om betalingen din.

Kundesupport
For å kunne behandle og svare på forespørslene dine, samler vi inn og behandler de personopplysningene du gir oss når du bruker chatten vår, gir oss tilbakemeldinger og i forbindelse med annen kommunikasjon.

Bruk av planleggingsverktøyet fra Plandisc
Hvis en bruker legger inn personopplysninger – f.eks. navn – i planleggingsverktøyet, vil Plandisc lagre disse personopplysningene på vegne av kunden. Plandisc fører ikke regelmessig kontroll med hvilke personopplysninger som eventuelt måtte bli lagt inn i systemet, og det er kundens ansvar å sørge for lovligheten av å legge inn personopplysningene i planleggingsverktøyet. Plandisc oppfordrer til å begrense bruken av de spesielle kategoriene av  personopplysninger (følsomme personopplysninger).

I det omfang det er inngått en databehandleravtale (relevant for forretningskunder) behandler vi eventuelle personopplysninger som er oppført i planleggingsverktøyet i samsvar med databehandleravtalen.

Forbedring av nettstedet vårt
For å kunne videreutvikle og forbedre nettsiden til Plandisc, fører vi statistikk over og foretar analyse av hvordan brukerne anvender siden. Dette gjør vi ved hjelp av informasjonskapsler, som samler inn opplysninger om hvilke sider og nettlesere kundene våre anvender mest, samt opplysninger om brukernes IP-adresser. Du kan lese om informasjonskapsler her.

Vår nyhetsbrev Update
I forbindelse med din tilmelding, og vår administrering av nyhetsbrevene våre, samler vi inn og behandler kontaktopplysningene dine, herunder navnet ditt og e-postadressen din.

Lovpålagte krav
I tillegg til behandlingen av personopplysningene dine som er nevnt ovenfor, anvender og lagrer vi personopplysningene dine når det er nødvendig for å overholde lovpålagte krav, f.eks. Bokføringsregler.

Formålet med Plandiscs behandling av dine opplysninger er  å kunne identifisere deg og betjene deg på best mulig måte som besøkende på vårt nettsted, som potensiell samarbeidspartner eller annen måte har valgt å integrere med Plandisc.

Bruk av databehandlere
Personopplysningene dine overlates til eksterne samarbeidspartnere (databehandlere), som behandler opplysningene på vegne av oss – f.eks. i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrevene våre til deg eller oppbevaring av opplysningene dine.

Rettslig grunnlag for å samle inn og bruke dine personopplysninger

Behandling av personopplysningene dine i forbindelse med opprettelse og administrering av kontoen din er basert på samtykke fra deg. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å kontakte oss på info@plandisc.com. Du bør imidlertid være klar over at i dette tilfellet vil kontoen din ikke lenger fungere. 

Behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med kundesupport, utsendelse av nyhetsbrev til deg og forbedring av nettstedet vårt er basert på vår legitime interesse i å levere disse tjenestene.

Behandling av personopplysningene dine som følge av lovpålagte krav er basert på våre lovpålagte forpliktelser.

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?
Personopplysningene slettes når vi ikke lenger har bruk for dem og vi ifølge lovgivningen ikke er forpliktet til å lagre dem.

Hvis du avslutter abonnementet på nyhetsbrevet vårt, sletter vi automatisk alle opplysninger som vi ikke er forpliktet til å lagre i henhold til loven.

Rettighetene dine
Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, samt hensikten med dette. Hvis du ber om innsyn, får du en kopi av personopplysningene dine. Du har også rett til å få opplysningene dine slettet eller korrigert, eller at behandlingen av dataene dine begrenses.

Ut over dette har du i visse tilfeller rett til å komme med innsigelser mot behandling av personopplysningene dine, herunder med hensyn til opplysninger som behandler med tanke på direkte markedsføring, herunder profilering.

I den utstrekning Plandisc – basert på samtykke fra deg – foretar automatisk behandling av personopplysninger du har gitt, har du rett til å be om at en kopi av dataene dine overføres til en annen it-ansvarlig.

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine kan du kontakte Plandisc på info@plandisc.com. 

Vi videreformidler kun dine personopplysninger til andre hvis lovgivningen, kontraktsforhold eller krav for å inngå kontrakt tillater eller krever det. 

Lagring av persondata

Visma Plandisc sikrer høye standarder for datalagring. Gjennom et samarbeid med Microsoft, vil Visma Plandisc sikre den persondata som Visma Plandisc besitter.

Visma Plandisc A/S har tiltak som inkluderer å beskytte informasjonen din mot tap, manipulasjon og uautorisert tilgang. Vi tilpasser løpende sikkerhetstiltak for å holde tritt med teknisk utvikling.

 

Begrunnelsen for denne erklæringen

Denne persondata erklæringen er laget for å oppfylle kravene for GDPR art. 13.

Ønsker du å klage

Det du skal gjøre for å gjøre krav på dine rettigheter, er å henvende deg til oss. Det gjør du best ved å skrive til vår ansvarlige via e-post på privacy@plandisc.com.

I tillegg til muligheten for å henvende deg direkte til Plandisc via ovennevnte e-postadresse, har du også rett til å rette eventuelle klager til den nasjonale tilsynsmyndigheten: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Oppdateringer

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne persondatapolitikken. Den senest oppdaterte versjonen vil være tilgjengelig på vår hjemmeside til enhver tid. Hvis vi endrer på hvordan vi behandler dine persondata, vil vi også informere deg gjennom et synlig beskjed på vår hjemmeside. 

 

Med vennlig hilsen,

DPM, Mads Nielsen

privacy@plandisc.com