PERSONVERN

Ved å bruke denne hjemmesiden, www.plandisc.com, herunder https://create.plandisc.com/ godtar du at Plandisc A/S behandler personopplysningene dine i henhold til disse retningslinjene for personvern.

Plandisc respekterer alle ønsker om hemmelighold av personopplysninger som gis på nettet, og vi er oppmerksomme på behovet for hensiktsmessig beskyttelse og forsvarlig behandling av alle personlige opplysninger vi mottar.

Plandisc A/S, Grimhøjvej 6, 8220 Brabrand, Danmark, CVR 37204854, er dataansvarlig for personopplysningene som omfattes av disse retningslinjene for personvern.

Hvis du ikke kan godta disse retningslinjene for personvern, bør du ikke bruke denne hjemmesiden.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger/personlige data omfatter alle opplysninger om en person, herunder – men ikke begrenset til – vedkommendes navn, alder, kjønn, adresse og e-postadresse.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og hvorfor?
Som hovedregel kan du går inn på hjemmesiden uten å fortelle oss hvem du er eller gi oss øvrige personlige opplysninger om deg selv. I følgende tilfelle behandler Plandisc likevel visse personopplysninger om deg:

Opprettelse og administrasjon av konto
For å kunne opprette og administrere kontoen din, samler vi inn og behandler visse opplysninger om deg, herunder navnet ditt og e-postadressen din, når du oppretter en konto. Hvis du kjøper et abonnement vil vi dessuten behandle opplysninger om betalingen din.

Kundetjeneste/kundestøtte
For å kunne behandle og svare på forespørslene dine, samler vi inn og behandler de personopplysningene du gir oss når du bruker chatten vår, gir oss tilbakemeldinger og i forbindelse med annen kommunikasjon.

Bruk av planleggingsverktøyet fra Plandisc
Hvis en bruker legger inn personopplysninger – f.eks. navn – i planleggingsverktøyet, vil Plandisc oppbevare disse personopplysningene på vegne av kunden. Plandisc fører ikke regelmessig kontroll med hvilke personopplysninger som eventuelt måtte bli lagt inn i systemet, og det er kundens ansvar å sørge for lovligheten av å legge inn personopplysningene i planleggingsverktøyet. Plandisc oppfordrer til å begrense bruken av de spesielle personopplysningskategoriene (følsomme personopplysninger).

I det omfang det er inngått en databehandleravtale (relevant for forretningskunder) behandler vi eventuelle personopplysninger som er oppført i planleggingsverktøyet i samsvar med databehandleravtalen.

Forbedring av nettstedet vårt
For å kunne videreutvikle og forbedre hjemmesiden til Plandisc, fører vi statistikk over og foretar analyse av hvordan brukerne anvender siden. Dette gjør vi ved hjelp av informasjonskapsler, som samler inn opplysninger om hvilke sider og nettlesere kundene våre anvender mest, samt opplysninger om brukernes IP-adresser. Du kan lese om informasjonskapsler her.

Vårt nyhetsbrev Update
I forbindelse med ditt abonnement på og vår administrering av nyhetsbrevene våre, samler vi inn og behandler kontaktopplysningene dine, herunder navnet ditt og e-postadressen din.

Lovpålagte krav
I tillegg til behandlingen av personopplysningene dine som er nevnt ovenfor, anvender og oppbevarer vi personopplysningene dine når det er nødvendig for å overholde lovpålagte krav, f.eks. bokføringsregler.

Bruk av databehandlere
Personopplysningene dine overlates til eksterne samarbeidspartnere (databehandlere), som behandler opplysningene på vegne av oss – f.eks. i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrevene våre til deg eller oppbevaring av opplysningene dine.

Følgende databehandler(e) håndterer og/eller oppbevarer personopplysningene dine i land utenfor EU/EØS:

Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oppbevarer personopplysninger på servere i USA. Du kan deaktivere informasjonskapsler fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rettslig grunnlag for innsamling og anvendelse av personopplysningene dine

Behandling av personopplysningene dine i forbindelse med opprettelse og administrering av kontoen din er basert på samtykke fra deg. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å kontakte oss på info@plandisc.com. Du må være oppmerksom på at kontoen i så fall ikke vil fungere lenger.

Behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med kundetjeneste/kundestøtte, utsendelse av nyhetsbrev til deg og forbedring av nettstedet vårt er basert på vår legitime interesse i å levere disse tjenestene.

Behandling av personopplysningene dine som følge av lovpålagte krav er basert på våre lovpålagte forpliktelser.

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?
Personopplysningene slettes når vi ikke lenger har bruk for dem og vi ifølge lovgivningen ikke er forpliktet til å oppbevare dem.

Hvis du avslutter abonnementet på nyhetsbrevet vårt, sletter vi automatisk alle opplysninger som vi ikke er forpliktet til å oppbevare i henhold til loven.

Rettighetene dine
Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, samt hensikten med dette. Hvis du ber om innsyn, får du en kopi av personopplysningene dine. Du har også rett til å få opplysningene dine slettet eller korrigert, eller at behandlingen av dataene dine begrenses.

Ut over dette har du i visse tilfelle rett til å komme med innsigelser mot behandling av personopplysningene dine, herunder med hensyn til opplysninger som behandler med tanke på direkte markedsføring, herunder profilering.

I den utstrekning Plandisc – basert på samtykke fra deg – foretar automatisk behandling av personopplysninger du har gitt, har du rett til å be om at en kopi av dataene dine overføres til en annen dataansvarlig.

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller ønsker å klage på behandlingene av dataene dine, kan du kontakte Plandisc på info@plandisc.com. Du kan også levere en klage til din lokale tilsynsmyndighet.