Hei! Vi er innovatører

Hei! Vi er innovatører

Vi er Plandisc

Plandisc er verdens første digitale årshjul. Den er lett å bruke, visuel, delbar og interaktiv. En Plandisc er ideell til å visualisere en organisasjons rytme, og dermed skape åpenhet og innsyn i organisasjonen. Fordelen med en større grad av åpenhet, er at den bryter ned de uutalte siloene som organisasjonen sliter med.

Innovasjon

Vi er et innovativt selskap som er drevet av brukerne våre. Vi lytter til tilbakemeldingene fra brukerne, og jobber aktivt med å videreutvikle Plandisc – slik at vi kan gi deg den beste visuelle løsningen til årlig strategisk planlegging, og konstant berike deg med nye funksjoner.

Plandisc har sin opprinnelse i Danmark. Plandisc ble i utgangspunktet utviklet som et planleggingsverktøy for skoler, men ikke lenge etter lansering begynte organisasjoner fra alle slags bransjer å registrere seg. Derfor har vi fortsatt å utvikle verktøyet og dets funksjoner til å passe mange ulike bransjer.

Vår misjon? Vi skulle gjerne likt å si «Redde verden fra den voksende utfordringen med mye å gjøre, men lite tid til å faktisk gjøre det.» Vi har dessverre ikke funnet en løsning som gir deg flere timer i døgnet, men vi vil gjerne spare kundene våres fra å bruke for mye ressurser på å planlegge, og heller la dem fokusere på å jobbe.

circular calendar
recipharm-png
EIKA logo Plandisc
Viken Fylkeskommune Plandisc
Gyldendal-png
Norske brukere Plandisc