Thumbnail---Plandisc

Et Årshjul?

Et årshjul kan beskrive årets oppgaver for en avdeling i en organisasjon, skole, eller ledelse. Med dette årshjulet er det mulig at hver avdeling i organisasjonen får sin egen «ring» i årshjulet. F.eks. ledelsen, økonomiavdelingen osv. Årshjulet Årshjulet kommer dermed til å inneholde de viktigste aktivitetene i organisasjonen, og skaper dermed et godt overblikk for[...]