Ett bättre alternativ för Excel

Årshjul i Excel? Her er et bedre alternativ til årshjul i Excel. Det digitale årshjul fra plandisc.

Från Excel till ett digitalt årshjul

Använder du Excel för att skapa överblick över alla viktiga möten i ert företag? Kanske skickar du mötesagendor som bifogade filer, och dina kollegor frågar efter då de har en äldre version av Excel-filen.

Det är tidskrävande att uppdatera och administrera Excel-filer- precis som det alltid är med manuellt arbete. Det kan vara flera personer som jobbar med en och samma fil, eller kanske har varje person var sin fil som man måste dela med kollegor vid ändringar.

 

Flera organisationer har många möten. Därför försöker många skapa en överblick över möten och andra planer med Excel. Många försöker förbättra överblicken genom att använda olika färger för olika typer av möten. Kanske har du en kollega som uppdaterar överblicken över en annan avdelnings möten. Sedan kombinerar man alla Excel-filer för att skapa en bättre överblick över hela organisationen. Överblicken är ofta väldigt väldigt förvirrande. Om man bara kunde filtrera så att man bara såg vissa möten.

Med årshjulet skapar du en unik överblick

Med Plandiscs digitala årshjul skapar du en unik överblick. Du kan lägga till lika många ringar som du vill. Våra kunder använder ofta ringar för att illustrera olika avdelningar eller bara vissa planer.

Varje målgrupp kan anpassa årshjulets visning för sig själv. Årshjulets läsare väljer själv vilka möten han vill se. Det är enkelt att visa och dölja ringar och aktiviteter. Alla kanske inte behöver se alla 5 ringar, och behöver tillgång till bara 3 ringar. På så sätt kan du och dina kollegor få en tydlig och lättläst överblick.

Bättre samarbete över avdelningsgränser

Möten finns i Outlook, men de har inte delats med alla, och externa personer kan ha svårt att se eller få en överblick över möten och planer. Kanske får du samtal när någon sitter i möte alldeles ensam.
Många Plandisc-användare bäddar in sitt årshjul i SharePoint, Teams eller intranätet. Så kan alla parter få en cirkulär överblick. Årshjulet är alltid 100% synkroniserat, så du behöver inte uppdatera årshjulet när du gör ändringar i Outlook.

Alla, som har tillgång till SharePoint eller Teams, kan se årshjulet och få överblick över viktiga möten och andra planer, och missförståelse undviks.

årshjul

Använder du Excel för att skapa överblick över alla viktiga möten i ert företag? Kanske skickar du mötesagendor som bifogade filer, och dina kollegor frågar efter då de har en äldre version av Excel-filen.

Det är tidskrävande att uppdatera och administrera Excel-filer- precis som det alltid är med manuellt arbete. Det kan vara flera personer som jobbar med en och samma fil, eller kanske har varje person var sin fil som man måste dela med kollegor vid ändringar.

Flera organisationer har många möten. Därför försöker många skapa en överblick över möten och andra planer med Excel. Många försöker förbättra överblicken genom att använda olika färger för olika typer av möten. Kanske har du en kollega som uppdaterar överblicken över en annan avdelnings möten. Sedan kombinerar man alla Excel-filer för att skapa en bättre överblick över hela organisationen. Överblicken är ofta väldigt väldigt förvirrande. Om man bara kunde filtrera så att man bara såg vissa möten.

Med årshjulet skapar du en unik överblick

Med Plandiscs digitala årshjul skapar du en unik överblick. Du kan lägga till hur många ringar som du vill. Våra kunder använder ofta ringar för att illustrera olika avdelningar eller bara vissa planer.

Varje målgrupp kan anpassa årshjulets visning för sig själv. Årshjulets läsare väljer själv vilka möten han vill se. Det är enkelt att visa och dölja ringar och aktiviteter. Alla kanske inte behöver se alla 5 ringar, och behöver tillgång till bara 3 ringar. På så sätt kan du och dina kollegor få en tydlig och lättläst överblick.

Bättre samarbete över avdelningsgränser

Möten finns i Outlook, men de har inte delats med alla, och externa personer kan ha svårt att se eller få en överblick över möten och planer. Kanske får du samtal när någon sitter i möte alldeles ensam.
Många Plandisc-användare bäddar in sitt årshjul i SharePoint, Teams eller intranätet. Så kan alla parter få en cirkulär överblick. Årshjulet är alltid 100% synkroniserat, så du behöver inte uppdatera årshjulet när du gör ändringar i Outlook.

Alla, som har tillgång till SharePoint eller Teams, kan se årshjulet och få överblick över viktiga möten och andra planer, och missförståelse undviks.

årshjul

Överblick direkt från Outlook

Genom att använda Plandiscs årshjul, behöver du inte uppdatera överblicken manuellt. Du kan nämligen visa alla viktiga möten från din Outlook-kalender i Plandisc. Du väljer själv i Outlook vilka möten som du vill visa i årshjulet. Om du uppdaterar datum på ett möte i Outlook, uppdateras datumet i årshjulet automatiskt. Ni kan alltså använda årshjulet tillsammans och se möten i ett gemensamt årsjul.

Överblick direkt från Outlook

Genom att använda Plandiscs årshjul, behöver du inte uppdatera överblicken manuellt. Du kan nämligen visa alla viktiga möten från din Outlook-kalender i Plandisc. Du väljer själv i Outlook vilka möten som du vill visa i årshjulet. Om du uppdaterar datum på ett möte i Outlook, uppdateras datumet i årshjulet automatiskt. Ni kan alltså använda årshjulet tillsammans och se möten i ett gemensamt årsjul.

On du inte redan har provat det digitala årshjulet, kan du prova det gratis i 2 veckor:

Prova Plandisc och se hur det fungerar med Outlook-kalendern