Finansiell planering i ett årshjul

Finansiell planering i ett årshjul

Årshjul för ekonomiadministration

Finansiell planering och ekonomiadministration är grundläggande delar för att verksamheten ska fungera. Låt ekonomiavdelningen planera i ett digitalt årshjul och se hela det finansiella året i en överskådlig bild.

 • Samla årets processer i en tydlig bild
 • Bifoga viktiga bilagor och länkar till individuella händelser
 • Märk aktiviteter med etiketter för att visa vem som ansvarar för vad
 • Skicka ut påminnelser direkt från årshjulet
 • Redigera händelser – informationen uppdateras automatiskt i alla delade versioner av årshjulet

Plandiscs årshjul består av en till flera ringar. Du väljer vad ringarna ska representera och kan använda dem för att strukturera och visualisera olika typer av aktiviteter eller processer. En tydlig helhetsbild av årets rytm hjälper till att planera verksamheten, följa upp processer och samordna arbetsuppgifter.

Bygg ditt årshjul från grunden eller välj en mall som passar dina behov. Plandisc är lätt att använda och tack vare de mångsidiga funktionerna sparar du tid och manuellt arbete när du planerar.

Årshjul för ekonomiadministration

Finansiell planering och ekonomiadministration är grundläggande delar för att verksamheten ska fungera. Låt ekonomiavdelningen planera i ett digitalt årshjul och se hela det finansiella året i en överskådlig bild.

 • Samla årets processer i en tydlig bild
 • Bifoga viktiga bilagor och länkar till individuella händelser
 • Märk aktiviteter med etiketter för att visa vem som ansvarar för vad
 • Skicka ut påminnelser direkt från årshjulet
 • Redigera händelser – informationen uppdateras automatiskt i alla delade versioner av årshjulet

Plandiscs årshjul består av en till flera ringar. Du väljer vad ringarna ska representera och kan använda dem för att strukturera och visualisera olika typer av aktiviteter eller processer. En tydlig helhetsbild av årets rytm hjälper till att planera verksamheten, följa upp processer och samordna arbetsuppgifter.

Bygg ditt årshjul från grunden eller välj en mall från mallcentret som passar dina behov. Plandisc är lätt att använda och tack vare de mångsidiga funktionerna sparar du tid och manuellt arbete när du planerar.

Prova gratis i 14 dagar. Ingen förpliktelse.

Årshjul för ekonomiadministration

Finansiell planering och ekonomi­administration är grundläggande för alla verksamheter. Låt ekonomiavdelningen planera i ett digitalt årshjul och se det finansiella året i en tydlig bild.

 

 • Samla årets processer i en tydlig bild
 • Bifoga viktiga bilagor och länkar till individuella händelser
 • Märk aktiviteter med etiketter för att visa vem som ansvarar för vad
 • Skicka ut automatiska påminnelser
 • Redigera händelser – informationen uppdateras i alla delade versioner

Plandiscs årshjul består av ringar med valfritt tema. Använd dem för att strukturera och visualisera olika typer av aktiviteter eller processer och få en helhetsbild av årets rytm. Det sparar både tid och manuellt arbete.

Sagt om Plandisc

”Plandisc erbjuder en suverän tjänst med deras årshjul – användarvänligt, överskådligt och väldigt många bra funktioner! Är endast fantasin som kan sätt gränserna då det finns många olika valmöjligheter.
Vi har tydliggjort och effektiviserat vårt dagliga arbete likväl som vårt systematiska kvalitets arbete med hjälpa av Plandisc.”

– Sandra Bjurenström, Nynäshamns kommun

”Mycket lätt att använda, mångsidigt och visuellt. Med hjälp av Plandisc har vi fått transparens i processerna, de ansvariga har en bättre förståelse för scheman och innehåll relaterat till deras eget ansvar. Transparensen i årscykeln möjliggör, till exempel bättre resurs- och semesterplanering. Det är också en bra påminnelse för framtiden.”

– Hanna Kivimäki, Monetra Pirkanmaa

”Vi skaffade Plandisc för att förbättra informationsflödet mellan olika organisationer och den långsiktiga planeringen. Varje avdelningen gör sin egen ring och dessa ringar samlas i ett gemensamt årshjul. Det här underlättar långsiktig planering och ledningen av små projekt avsevärt. Visuellt är det dessutom mycket bättre än förfärliga Excel-ark. Gör det lättare att skissa upp scheman och tidsplaner för möten.”

– Tuomo Tornberg, Terrafame

Andra inspirerande årshjul

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

årshjul

GDPR

Mallen hjälper er med löpande kontroller av GDPR. Årshjulet består av tre ringar: internt i verksamheten, kunder, samt lön och HR.

årshjul

Avdelningar

En mall som visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna HR, finans och marketing.

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

årshjul

GDPR

Mallen hjälper er med löpande kontroller av GDPR. Årshjulet består av tre ringar: internt i verksamheten, kunder, samt lön och HR.

årshjul

Avdelningar

En mall som visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna HR, finans och marketing.

user statistic