Plandiscs årshjul har många funktioner

Plandiscs årshjul har många funktioner

Aarshjul med manage features

Microsoft Sharepoint och Microsoft Teams

Årshjulet kan enkelt infogas på en webbplats, intranät, Sharepoint, MS teams eller annan plattform. Genom att infoga årshjulet kan intressenter och anställda enkelt klicka runt i planeringen, öppna aktiviteter och granska bilagor. Plandiscs årshjul har byggts upp via en iFrame-kod.

Dela ringar

Ett årshjul från Plandisc kan bestå av flera ringar. Ringarna tillåter dig att definiera det som ska visualiseras. Det kan till exempel vara avdelningar, huvudområden, länder mm. Varje ring kan införlivas i andra årshjul från Plandisc. Detta innebär att du kan skapa olika årshjul med några av ringarna.

Skapa ditt årshjul från Outlook

Med Plandiscs tillägg för Outlook, kan du välja möten och aktiviteter som du vill se i årshjulet direkt från din egen Outlookkalender. Du kan hitta och installera vårt tillägg för Outlook via Microsoft App Store i Outlook.

Få feedback

I årshjulet från Plandisc kan du lägga in egna utvärderingar av avslutade aktiviteter. Utvärderingen visas automatiskt för samma aktivitet följande år. På så sätt kan du optimera aktiviteterna och lära dig av dina egna erfarenheter. Du kan också skapa en enkät avseende en aktivitet. Denna kan skickas till alla eller utvalda deltagare och intressenter. Resultatet av enkäten sparas på den enskilda aktiviteten och därmed kan du optimera den inför nästa tillfälle.

Några av våra många funktioner

overblik-ikon

Få en unik överblick

embed-ikon

Infoga årshjulet på intranätet eller webbplatsen

deling-af-ring-ikon

Samordna och dela planeringen

outlook-ikon-hvid

Synkronisera med Outlook

teams-ikon-hvid

Använd Plandisc med Microsoft Teams

test-white-2

Utvärdera direkt i årshjulet

aarshjul til organisationer