GDPR

Den här mallen för GDPR skapar en översikt över uppgifter och tidsfrister i samband med GDPR-regler. Eftersom årshjulet för GDPR är cirkulärt, får du en fullständig överblick över hela året med ett ögonkast.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre separata avdelningar. Årshjulet består av ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

årshjul

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

årshjul_skabelon

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundtjänst.

årshjul

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

user statistic